vilnius-daugiatautis-gedimino-laiskai_57_01683810916-ef0fd800f7c22657eea349c20da1a21b.jpg

Vilnius - daugiatautis. ,,Gedimino laiškai''

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Loreta Kindurienė
  • Istorija
  • 10 klasei
  • Lauke
  • K. Sirvydo skveras, Vilnius 01123
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kas kūrė miestą Vilnių?

Gediminas laišku Vakarų Europos krikščionims kvietė atvykti į Vilnių vyskupus, kunigus, dvasininkus, riterius, pirklius, valstiečius, bet kokius amatininkus.

Diskusinis klausimas: Kodėl Gediminas kvietė žmones atvykti gyventi ir dirbti į Vilnių?
Mokiniai pasirenka norimą tautą, kuri paliko pėdsaką Vilniaus istorijoje, ir ją kūrybingai pristato.

Vilniaus miestą kūrė, prie jo klestėjimo prisidėjo, ne tik pamokos plane paminėtos tautos (lenkai, italai, žydai), bet ir kitos tautos – totoriai, karaimai, ukrainiečiai ir kt., tad pasirinktos tautos ir pristatymai gali kisti.
Šiai pamokai buvo pasirinktos trys tautos dėl autorių, kūrinių koreliavimo su 10 klasės ugdymo programa (kartojimas, nauja medžiaga).
Jei mokytojas turi galimybę, kad pamoka truktų ilgiau, galima parengti daugiau įvairių tautų pristatymų (totoriai, karaimai, ukrainiečiai, latviai, romai ir kt.)

Nuotr. Luko Balandžio / 15min nuotr.

Pamokos tikslas

Gilinti kultūrines, literatūrines ir istorines žinias, atskleisti mokinių meninius gebėjimus.

Pamokos planas

Pamoka vyksta K. Sirvydo skvere Vilniuje, kuriame šventinę, koncertinę nuotaiką sukelia fontanai, o atsisėdus ant diplomato ir kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio muzikinio suolelio, pasigirsta polonezo garsai. Pamokos pradžioje sukurta atmosfera tarsi įvadas į mokinių parengtus pasirodymus.

Grupė mokinių pristato ir garsiai perskaito Gedimino laišką. Laiško skaitymas - įžanga į pamoką, perskaitytas kvietimas atvykti į Vilnių.
Grupė mokinių pasirinkusi tautą (pvz.: lenkų), kuri prisidėjo prie Vilniaus kūrimo, pristato ją. Lenkams pristatyti gali būti skaitomi Č. Milošo ir A. Mickevičiaus tekstai, klausoma „Polonezo" muzika, aptariama, kas žinoma apie lenkų tautą, paklausomas įrašas lenkų kalba.

Grupė mokinių pristato kitą pasirinktą tautą – žydus. Kokia žydų kultūra? Koks buvo žydų gyvenimas Vilniuje įvairiais laikotarpiais? Skaitomas Ich. Mero tekstas, Anos Frank dienoraštis ir kt.

Grupė mokinių pristato italų tautą. Ar žinojote, kad Žygimanto Augusto mama buvo italė Bona Sforca? Kad būtent Bonos Sforcos dėka Lietuvoje atsirado agurkai, pomidorai, stalo įrankiai – šakutės?

Kompetencijos

Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Literatūros integralumas, meniškumo ugdymas, kalbiniai, kultūriniai gebėjimai

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, K. Sirvydo skveras, Vilnius 01123
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?