vilnius-tautu-miestas-ka-slepia-senos-fotografijos_57_01672919814-ed418ce06a91c1678bec279aa9019e11.png

Vilnius - tautų miestas. Ką slepia senos fotografijos?

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Inta
  • Istorija
  • 7 klasei
    8 klasei
  • Lauke
  • Totorių g. 1
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 2:15 val.

Ar Vilniaus miestas yra atviras ir tolerantiškas kitataučiams?

Pamokos metu mokiniai atlieka orientacines veiklas ir tiriamąjį darbą, kurių metu susipažįsta su tautinių mažumų istorija Vilniuje, jų kultūra ir papročiais.

Pamokos tikslas

Vertinti savo krašto žmonių ir tautų įvairovę, tradicijas ir kultūrą.

Pamokos planas

1. Mokiniai susipažįsta su pamokos tikslu, uždaviniais ir pagrindinėmis sąvokomis
2. Pristatomos pamokos veiklos ir įvertinimas.
3. Mokiniai, naudodami pirmoje užduotyje pateiktą žemėlapį arba GPS programėlę, suranda gatves, kurių vietos pateiktos pirmoje užduotyje.
4. Mokiniai kiekvienoje gatvėje randa simbolį, architektūrinę detalę, memorialinę lentą ar skulptūrą, kurios liudytų, jog šioje gatvė gyveno ta tautinė grupė, kurios vardu yra pavadinta gatvė.
5. Visi grupės mokiniai turi nusifotografuoti nurodytose gatvėje, tačiau tokiu pat fotografavimo kampu kaip nurodyta antros užduoties nuotraukose.
6. Mokiniai išsiaiškina, kaip rasti objektai yra susiję su tautine mažuma ir sukuria pateiktį apie vienos tautinės mažumos atsiradimą Lietuvoje, jų kultūrą ir papročius.
7. Mokiniai pristato savo sukeltą turinį į Padlet platformą ir skurtą pateiktį apie tautinę mažumą.
8. Refleksija ir įvertinimas.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Pažinimo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

Etika: „Toleruoti ir vertinti žmonių ir tautų įvairovę. Vertinti savo krašto tradicijas ir kultūrą“ Istorija: „Miestų kūrimosi pradžia; Įvairiatautė ir daugiakultūrė LDK“

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Totorių g. 1
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?