as-esu-karlas-brum-brum_57_01694786582-4319dfcb216f50f9915a5e2fbd276878.jpg

Aš esu Karlas, brum brum...

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
  • Lietuvių k. ir literatūra,
    KITA
  • 9 klasei
  • Lauke
  • Artimiausias šalia ugdymo įstaigos įsikūręs parkas ar skveras.
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kas yra veikėjo monologas?

Mokiniai gebės analizuoti ir atskleisti individualią literatūrinio veikėjo portreto interpretaciją scenoje; lavins gebėjimą sieti literatūros herojaus patirtį su individualia patirtimi ir vertybėmis; gerins kultūrinės raiškos – vaidmens atlikimo, retorikos meno – įgūdžius; argumentuotai išsakys nuomonę, diskutuos ir vertins klasės draugų darbus.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė.

Pamokos tikslas

Ugdydamiesi kritinį ir kūrybinį mąstymą, tobulindami kūrybinio rašymo, kūrinio analizės ir interpretacijos įgūdžius, mokiniai sukurs išradingą monologą ir scenoje įkūnys vieną iš E. M. Remarko romano „Trys draugai“ veikėjų.

Pamokos planas

Lietuvių kalbos pamokose išanalizuojamas E. M. Remarko romanas „Trys draugai“, aptariama istorinė kultūrinė romano sukūrimo situacija, temos, keliamos problemos bei svarbiausių veikėjų literatūriniai portretai (Robis, Kėsteris, Lencas, Patricija, Karlas, Valentinas).

Teatro pamokose išsiaiškinama, kas yra monologas. Pagal visuotinę lietuvių enciklopediją – tai kūrinio veikėjo kalba, neįeinanti į dialogą ir tiesiogiai nepriklausoma nuo kitų veikėjų replikų. Monologo pagrindinis tikslas – atskleisti personažo vidinį dramatizmą, jausmus, apmąstymus. Monologas gali būti skirtas sau pačiam arba skaitytojui, žiūrovui – kam nors, į ką kreipiamasi.

Mokytojai mokiniams pateikia užduotį: remdamiesi romanu „Trys draugai“, sukurkite pasirinkto veikėjo (Robio, Kėsterio, Patricijos, Lenco, Karlo, Valentino) monologą – individualią ir išradingą personažo charakterio interpretaciją. Monologą atlikite pirmuoju asmeniu („Aš esu Karlas / Robis / Patricija, <...>“), svarbu, kad monologas būtų ne kūrinio siužeto arba veikėjo gyvenimo atpasakojimas, bet jūsų žvilgsnio į pasirinkto personažo jausmus ir išgyvenimus iliustracija. Monologo trukmė nuo 3 iki 5 min.Integruotos pamokos metu vyksta monologų pristatymas scenoje, komentavimas, aptarimas, įsivertinimas ir vertinimas.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

E. M. Remarko romanas „Trys draugai“.

Pamokos vieta:

Šnipiškių seniūnija, Artimiausias šalia ugdymo įstaigos įsikūręs parkas ar skveras.
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?