adomo-mickeviciaus-pedsakais_57_01693203926-e3b9458548890215b0711a10fad167bb.jpeg

Adomo Mickevičiaus pėdsakais

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Ugnė Ligeikė
  • Lietuvių k. ir literatūra
  • 11 klasei
    12 klasei
  • Viduje
  • Bernardinų g. 11, Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 3 val.

Ką Vilnius pasakoja apie Adomą Mickevičių?

Pamokos sumanymas - mokinių grupėse sukurti 5-8 asociatyvių nuotraukų koliažą apie vieną Adomo Mickevičiaus gyvenimo etapą arba kūrybos bruožus, koliažą įtaigiai pristatyti. Mokiniams teks apsilankyti Adomo Mickevičiaus memorialiniame muziejuje ir apžiūrėti autoriaus paminklą. Mokiniai susipažins su Adomo Mickevičiaus biografija ir jos pėdsakais Vilniaus mieste (apžiūrės paminklą, apsilankys Adomo Mickevičiaus memorialiniame muziejuje).
Mokiniai sukurs su autoriaus gyvenimu ir kūryba susijusį nuotraukų koliažą, išradingai jį pristatys.
Komentuos kitų klasės draugų pristatymus, žiūrėdami į kitų grupių kurtus asociatyvius nuotraukų koliažus bandys nurodyti svarbiausius Mickevičius biografijos faktus, išskirti kūrybos bruožus.

Pamokos autoriai: lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė, teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis.

Pamokos tikslas

Susipažinti su Adomo Mickevičiaus gyvenimu ir kūryba Vilniuje.

Pamokos planas

UŽDUOTIS:
Grupėmis perskaitę nurodytus literatūros chrestomatijos skyrelius apie Adomo Mickevičiaus gyvenimo etapus ir kūrybą (I grupė – „Vaikystė. Mokykliniai metai“, II grupė – „Vilniaus universitetas. Poetinis debiutas“, III grupė – „Tremtis į Rusiją“, IV grupė – „Emigracijoje“, V grupė – „Paskutiniųjų metų mokslinė, visuomeninė, politinė veikla“, VI grupė – autoriaus kūrybos bruožai. Prieiga per internetą: https://duomenys.ugdome.lt/saugykla/2013/chrestomatija/pdf/E-Chrestomatija_11-12_kl.pdf), sukurkite su jūsų grupei tekusiu skyriumi susijusių 5-8 asociatyvių nuotraukų koliažą, persiųskite jį klasei ir, žiūrėdami į nuotraukas, pasiruoškite rišliai, įtraukiai bei išradingai papasakoti apie vieną iš Adomo Mickevičiaus gyvenimo etapų. Fotografuokite Vilniaus centro gatvėse, nuotraukos turi būti sumanios ir be primityvių tiesioginių nuorodų, lavinančios vaizduotę, skatinančios mąstyti.

INTEGRUOTA PAMOKA:
Vyksta prie Adomo Mickevičiaus paminklo Maironio gatvėje arba Adomo Mickevičiaus memorialiniame muziejuje Bernardinų gatvėje.
Mokiniai persiunčia klasei nuotraukų koliažus, kuriuos visi gali matyti mobiliuosiuose įrenginiuose, įtaigiai ir išradingai pristato autoriaus gyvenimo etapus.
Po pristatymų kartu su mokytojais tyrinėja Mickevičiaus paminklą ir apsilanko muziejuje.
Vertina ir komentuoja klasės draugų pristatymus, žiūrėdami į kitų grupių kurtus asociatyvius nuotraukų koliažus, bando prisiminti ir pasakyti svarbiausius faktus, susijusius su autoriaus biografija, nurodyti kūrybos bruožus.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Romantizmo literatūra

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Bernardinų g. 11, Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?