b-vilimaites-noveles-kada-piesime-perline-vistele-interpretacija-naujosios-vilnios-geroves-parke_57_01710508562-039fe7f477ae2a65a3981d5f248dd0d2.jpg

Perlinės vištelės pamokos miesto parke

Maksimalus dalyvių skaičius: 28
Pamoką sukūrė - Loreta Saveljevienė
  • Lietuvių k. ir literatūra,
    Technologijos
  • 5 klasei
  • Lauke
  • Gerovės g. 1
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ko aš išmokau iš Evelinos?

Ši pamoka - tai B. Vilimaitės novelės „Kada piešime perlinę vištelę?“ interpretacija miesto parke. Klausimas, į kurį mokiniai ieško atsakymo - „kaip įveikti vienatvę?“

Pamokos metu mokytoja kartu su mokiniais aptaria matomų objektų sąsajas su kūrinio kontekstu ir personažais, analizuoja Evelinos elgesį. Klasė diskutuoja, ar tikrai kilnūs dalykai prasideda nuo smulkmenų. Mokiniai grupėmis suvaidina kūrinio scenas.

Pamokoje lavinamos bendrosios žinios, gebėjimas pagrįsti savo nuomonę, sieti ir analizuoti, kūrybiškumas. Moksleiviai mokosi dirbti komandoje, atpažinti ir įvardinti jausmus, argumentuotai pagrįsti savo nuomonę.

Ši pamoka vedama Naujosios Vilnios Gerovės parke, tačiau gali vykti bet kurioje gamtos ar miesto vietoje.


Nuotrauka iš https://shorturl.at/nowR9

Pamokos tikslas

Kūrybiškai įtvirtinti žinias apie skaitytą kūrinį.

Pamokos planas

Pasirengimas. Prieš pamoką mokiniai atidžiai perskaito B. Vilimaitės novelę „Kada piešime perlinę vištelę?“

1. Įvadas. Mokiniai parke susėda ratu ir žaidžia stilizuotą siuvinėjimą kryželiu, t.y. pieštuku kryželiais užpildo pateiktą angelo paveikslėlį. Prisimena sąsajas su skaitytu kūriniu.
2. Diskusija. Mokiniai pasiskirsto į grupes po 5-7. Remdamiesi kūriniu ir asmenine patirtimi, diskutuoja, ar novelėje aiškiai atsiskleidžia pagrindinės veikėjos Evelinos gerumas. Su atsakymu supažindina kitus mokinius.
3. Inscenizacija. Mokiniai pasiskirsto į tris grupes, traukia vokus su užduotimis. Sukuria ir atlieka trumpą vaidinimą pagal ištrauktą kūrinio situaciją.
4. Mokytoja užduoda namų darbą - apibendrinti pamokos patirtį parašant 5-10 sakinių refleksiją tema „Ko mane išmokė Evelina?“

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Literatūros skaitymas, supratimas, analizė ir interpretavimas

Pamokos vieta:

Naujosios Vilnios seniūnija, Gerovės g. 1
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?