baltos-drobules-kompozicijos_57_01693471267-05d77f55b542fff8f3d6b093132b3416.jpeg

„Baltos drobulės“ kompozicijos

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Ugnė Ligeikė
 • Lietuvių k. ir literatūra,
  KITA
 • 11 klasei
  12 klasei
 • Viduje
 • Bernardinų g. 8/8, Vilnius
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 2:15 val.

Kaip įtikinamai perskaityti tekstą?

Mokinių grupėms pateikiamos skirtingos temos iš A. Škėmos romano „Balta drobulė“. Atidžiai skaitydami, mokiniai išsirenka „Baltos drobulės“ tekstus, kurie padeda atskleisti gautą temą. Remdamiesi atrinktais tekstais bei A. Škėmos kūrybos bruožais, mokiniai sukuria meninio skaitymo kompoziciją ir atlieka ją scenoje.

Pamokos dalyviai komentuoja ir pagrindžia savo meninius sprendimus, taip pat diskutuoja ir vertina klasės draugų darbus.

Pamokos autoriai: lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė, teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis.

Pamokos tikslas

Sukurti teminę meninio skaitymo kompoziciją ir atlikti ją scenoje.

Pamokos planas

UŽDUOTIS
Mokiniai pasiskirsto grupėmis po 5-6, kiekvienai grupei pateikiama skirtinga tema iš A. Škėmos romano „Balta drobulė“:
1. „Poetas ir nevykęs žemės gyventojas“,
2. „Poetas ir (ne)mylintis vyras“,
3. „Egzistencinė ir tapatybės krizė“,
4. „Realybė – tai absurdo teatras“,
5. „Poetas ir tėvynė“.

Mokiniai savarankiškai išsirenka „Baltos drobulės“ ištraukas, kurios atspindi gautą temą, ir, remdamiesi atrinktais tekstais, A. Škėmos kūrybos bruožais bei pasakojimo technika, kartu sukuria 5-6 min. meninio skaitymo kompoziciją scenai.
Pasirinkti tekstai turi būti išmokti mintinai, raiškiai skaitomi, pasirodymo metu tekstus skaityti turi visi grupės nariai. Kompozicijoje galima naudoti gyvo garso muzikos takelį, smulkius papildomus daiktus, padedančius kurti apšvietimą, nuotaiką ir kt., taip pat judėti, tačiau svarbu nekurti vaidinimo. Svarbiausi kompozicijos aspektai – idėja ir teksto raiška.
Paminima, kad atlikus kompoziciją scenoje, reikės pakomentuoti savo meninių sprendimų motyvaciją, tekstų pasirinkimą, jų sąsajas su analizuojama tema ir Škėmos kūrybos bruožais.

INTEGRUOTA PAMOKA
Mokiniai grupėmis pristato kompozicijas, jas komentuoja.
Klasės draugai stebi, aptaria darbų kokybę, sąsajas su pristatoma tema, diskutuoja.
Vertinimas susideda iš mokinių ir mokytojų suminio vertinimo.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Antano Škėmos gyvenimas ir kūryba

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Bernardinų g. 8/8, Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?