jauno-zmogaus-pokalbis-su-savimi-ir-kitu_57_01694337083-fe7cfdc0ec4ce12d3e64f3a95bbf7b8c.jpg

Jauno žmogaus pokalbis su savimi ir kitu

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
 • Etika,
  Lietuvių k. ir literatūra,
  KITA,
  Gyvenimo įgūdžiai
 • 10 klasei
 • Lauke
 • Vingrių skveras
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Kas svarbu jaunam žmogui?

Pamokos metu, remdamiesi J. Grušo pjese „Meilė, džiazas ir velnias“, mokiniai sukurs inscenizuotą kūrinio personažų pokalbį, atskleidžiantį individualią veikėjų pasaulėžiūros interpretaciją, meilės, draugystės, socialinės-kultūrinės aplinkos problemas, jaunam žmogui kylančius iššūkius, teksto aktualumą.

Mokiniai lavins retorikos įgūdžius, gilins klausymosi, charakterio analizės ir argumentavimo gebėjimus. Mokysis dirbti su partneriu, gilins socialines ir kultūrines kompetencijas. Gebės apibrėžti analizuojamo kūrinio aktualumą ir sąsajas su nūdienos visuomene.

Pamoka gali vykti bet kurioje populiarioje jaunimo sambūrių vietoje Vilniaus mieste.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė.

Pamokos tikslas

Kuriant inscenizuotą pokalbį, diskutuoti apie jauno žmogaus iššūkius.

Pamokos planas

Lietuvių kalbos pamokose analizuojama J. Grušo pjesė „Meilė, džiazas ir velnias“, kūrinio veikėjų literatūriniai portretai, aprašytos temos ir problemos.
Teatro pamokose vykdoma filmo „Džiazas“ peržiūra ir aptarimas, taip pat peržiūrima laida „Kine kaip kine“, kurioje dalyvauja filmo „Džiazas“ kūrybinė grupė.
Aptariamos sąvokos „dialogas“ ir „pokalbis“, analizuojami jų skirtumai.

Integruotos pamokos metu pristatomi 6-8 minučių trukmės dialogai, kuriuos mokiniai poromis parengia pagal J. Grušo dramą „Meilė, džiazas ir velnias“. Dialoguose turi būti išryškinama veikėjų pasaulėžiūrą, tarpusavio santykiai, socialinės ir kultūrinės aplinkos problemos. Taip pat, atskleista jauno žmogaus pasirinkimų tema bei asmeninis požiūris į pjesės veikėjus.

Klasės draugai užduoda klausimus, vertina atlikto darbo kokybę, dialogo įtaigumą ir originalumą, aptartų temų plėtojimą ir aktualumą.
Galutinis vertinimas susideda iš mokinių ir mokytojų suminio vertinimo.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Juozo Grušo pjesė „Meilė, džiazas ir velnias“.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Vingrių skveras
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?