juditos-vaiciunaites-kanonas-barborai-radvilaitei-bonos-sforcos-parke_57_01698073874-73ee81adf7ea1b0ad1566464572f2cee.png

„Kanonas Barborai Radvilaitei‘‘ Bonos Sforcos sode

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Loreta Kindurienė
 • Dailė,
  Lietuvių k. ir literatūra,
  Istorija,
  KITA
 • 10 klasei
 • Lauke
 • Katedros a. 4, 01143 Vilnius
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Ką žinome apie renesansinio Vilniaus asmenybes?

Pamokoje analizuojamas Juditos Vaičiūnaitės eilėraščių ciklas „Kanonas Barborai Radvilaitei“. Aptariami pagrindinių veikėjų portretai, kūrinyje keliamos problemos ir vertybės. Literatūra siejama su Vilniaus istorija.

Pamoka vyksta renesansiniame Bonos Sforcos sode prie Valdovų rūmų - vietoje, kuri artimai susijusi su nagrinėjamo kūrinio tema.

Pamokoje lavinami mokinių tarpdalykiniai gebėjimai (sieti literatūrą su istorija), gebėjimas analizuoti poeziją, aiškiai ir argumentuotai pagrįsti savo nuomonę.


Valdovų rūmų nuotrauka

Pamokos tikslas

Eilėraščių ciklo „Kanonas Barborai Radvilaitei“ analizė, sąsajos su Vilniaus istorija.

Pamokos planas

Pasirengimas. Prieš pamoką mokiniai savarankiškai perskaito J. Vaičiūnaitės kūrinį „Kanonas Barborai Radvilaitei“. Klasėje aptariamos kūrinio istorinės asmenybės, veikėjų tarpusavio ryšiai. Mokiniams pristatoma J. Vaičiūnaitės, kaip poetės, kūrusios miesto tematika, asmenybė. Aptariami J. Vaičiūnaites kūrybos bruožai.
Mokiniai taip pat supažindinami su Bonos Sforcos sodo atsiradimo istorija.

Pamokos eiga. Lankydamiesi Bonos Sforcos sode, mokiniai kartu su mokytoju aptaria kūrinį bei jame minimas istorines asmenybes, diskutuoja apie Renesanso epochos įvykių ir palikimo aktualumą dabarčiai. Tai atskleidžia, pavyzdžiui, per daiktus, maisto produktus, patiekalus, kuriuos į Lietuvą atvežė Bona Sforca. Mokiniai apžiūri Bonos Sforcos sodą, aptaria jame augančius augalus, kurie tada atrodė egzotiškai, o šiais laikais yra įprasti ir plačiai naudojami.

Namų darbas, Mkiniai pasirenka vieną iš pamokoje nagrinėtų istorinių asmenybių (Elžbieta Habsburgaitė, Bona Sforca, Mikalojus Radvila Rudasis, Mikalojus Radvila Juodasis, Kotryna Habsburgaitė, Žygimantas Augustas, Barbora Radvilaitė) ir nupiešia jo portretą. Šią užduotį galima atlikti ir grupėmis, taip skatinamas komandinis darbas ir bendradarbiavimas.
Iš pateiktų darbų rekomenduojama klasėje surengti parodą.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

Sociokultūrinė, pažinimo, kūrybiškumo, mokymosi kompetencijų ugdymas

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Katedros a. 4, 01143 Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?