naujoji-vilnia-artima-ir-tolima_57_01673617347-59786c48df7bf24b71a862a90d1b8dd3.jpg

Naujoji Vilnia - artima ir tolima

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Loreta Kindurienė
  • Lietuvių k. ir literatūra
  • 11 klasei
    12 klasei
  • Lauke
  • Parko g.
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ar žinote, ką slepia Naujosios Vilnios gatvės?

Ar esate kada vaikščioję gatvėmis ir mintyse sau spėlioję, kodėl vienaip ar kitaip pavadintos gatvės? Kas buvo tas žmogus, kurio vardu pavadinta gatvė? Kuo jis nusipelnęs, ką reikšmingo nuveikė gyvenime?
Mokytojas ir mokiniai, kartu bevaikščiodami po Naująją Vilnią, mena istorines ir literatūrines paslaptis, sieja gatvių pavadinimus ir matomus objektus su literatūra.
Pamoka skirta vyrenio amžiaus moksleiviams, kurie jau yra įgiję literatūrinių, istorinių, kultūrinių žinių arba siektų jų įgyti.

(Nuotrauka - J. Stacevičiaus/LRT nuotr.)

Pamokos tikslas

Įtvirtinti ir prisiminti lietuvių kalbos ir literatūros kurso žinias, praplėsti mokinių sociokultūrinį akiratį.

Pamokos planas

Pažintis su mitais, kalbomis, stereotipais apaugusia Naująja Vilnia.
Dažniausiai žmogui atrodo, kad žolė žalesnė svetur. Bet pirmiausia, kaip skelbė ir Mikalojus Daukša, vertėtų pažinti savąją kalbą, savąjį kraštą. Ir kai, regis, viskas žinoma, viskas ištyrinėta, artimiausia, kasdienė aplinka gali nušvisti kitomis spalvomis, tik reikia atrasti tinkamą raktą.
Architektūros objektai, gatvės, pastatai siejami su literatūriniais kūriniais. Keliami diskusiniai klausimai.
Po pamokos lauke, gali vykti darbas grupėse siekiant įtvirtinti pamokos medžiagą.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Sociokultūrinė, pažinimo, kūrybiškumo, mokymosi kompetencijų ugdymas

Pamokos vieta:

Naujosios Vilnios seniūnija, Parko g.
Visos pamokos