vileisiu-rumai_giedrius-akelis-1020x500_1712843643-61c373c0dbc9e2b17bdc00df8ad3407a.jpg

Apie tautosaką dainingai Vileišių rūmų kieme

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Gražina Vilkanecienė
 • Lietuvių k. ir literatūra,
  Muzika,
  Pradinis ugdymas
 • 4 klasei
 • Lauke
 • Antakalnio g. 6, Vilnius
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 45 min

Ar paprasta giedoti sutartines?

Netradicinė lietuvių kalbos pamoka ketvirtokams, kuri vyksta vieno iš lietuvybės centrų - Lietuvių literatūros ir tautosakos insituto - kieme. Mokiniai susipažins su Petro Vileišio asmenybe ir darbais, išgirs apie bene didžiausią Lietuvoje tautosakos archyvą, įsikūrusį buv. Viliešių rūmuose, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto veiklą.

Sužinos apie smulkiąją ir dainuojamąją tautosaką, mokysis įvairiais būdais giedoti sutartines, sužinos apie jų sąskambius ir ritmus, atitars dūdelėmis.

Esant galimybei, siūloma užsukti į instituto vidų. Gali būti reikalingas išankstinis suderinimas su administracija.


Nuotraukos autorius Giedrius Akelis, šaltinis https://shorturl.at/dhLQ0

Pamokos tikslas

Susipažinti su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir archyvo veikla, sutartinėmis.

Pamokos planas

1. Klasė atvyksta į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto kiemą. Mokiniai užpildo įsivertinimo lapus ŽNS metodu (žinau - noriu sužinoti - sužinojau).
2. Mokytoja pateikia informaciją apie Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto istoriją ir veiklą, supažindina su Lietuvos tautosakos archyvo paskirtimi, pristato Petro Vileišio asmenybę ir Vileišių rūmų architektūrinį ansamblį.
3. Mokiniai supažindinami su smulkiąja ir dainuojamąja tautosaka.
4. Mokytoja paskirsto mokinius į 3 grupes. Mokiniai grupėmis mokosi įvairiais būdais giedoti sutartines: sąskambiais, sekundos intervalais, sinkopės ritmais.
5. Mokiniai pasiskirsto į dvi grupes. Atitaria dūdelėmis, palaiko sutartinių ritmą, gieda sutartines.
6. Mokytoja apibendrina pamoką, aptaria kartu su mokiniais, kas patiko, ką naujo sužinojo ir išmoko.
7. Mokiniai užpildo įsivertinimo lapus ŽNS metodu.
8. Pabaigoje visi dalinasi pamokos įspūdžiais.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Tautosaka.

Pamokos vieta:

Antakalnio seniūnija, Antakalnio g. 6, Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?