renesanso-knygoteka-nudienos-medijose_57_01694336980-b62eaf3094d8aee8ed3864e1b2501bce.png

Renesanso knygoteka nūdienos medijose

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
  • Lietuvių k. ir literatūra,
    KITA
  • 11 klasei
  • Viduje
  • Kultūros savaitraščio „Literatūra ir menas
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kas yra melagingos žinios ir naujienos?

Analizuosime šiuolaikinėms medijoms būdingas melagingų naujienų ir hiperbolizacijos technikas. Mokiniai lavins kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimus. Gebės analizuojamus tekstus sieti su asmenine patirtimi bei dabarties žmogaus pasaulėjauta. Lavins komandinio darbo įgūdžius.

Pamoka gali vykti bet kokioje leidykloje, medijų erdvėje. Erdvę galite užsisakyti per mūsų svetainę.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė.

Pamokos tikslas

Modernus J. Radvano „Radviliados“ pristatymas, pasitelkiant šiuolaikinėms medijoms būdingas melagingų naujienų ir hiperbolizacijos technikas.

Pamokos planas

Lietuvių kalbos pamokose analizuojama herojinė poema „Radviliada“, literatūrinis Radvilos Rudojo portretas.

Teatro pamokose nagrinėsime Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksą ir aiškinsimės bei diskutuosime apie melagienas.

Integruotos pamokos metu vyksta paruoštų darbų pristatymas, komentavimas, aptarimas, įsivertinimas ir vertinimas.

Kompetencijos

Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

J. Radvanas „Radviliada“.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Kultūros savaitraščio „Literatūra ir menas
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?