siuolaikinis-l-ir-ie-skambesys_57_01693468659-a9804d122c0854cbbe89f471ba601169.jpeg

Šiuolaikinis L ir IE skambesys

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Ugnė Ligeikė
  • Lietuvių k. ir literatūra
  • 11 klasei
    12 klasei
  • Lauke
  • Arsenalo g. 5, Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 2:15 val.

Kas man yra Lietuva?

Remdamiesi Justino Marcinkevičiaus drama „Mažvydas“, mokiniai ieškos atsakymo į klausimą „Kas man yra Lietuva?“ ir sukurs autorinį tekstą, paremtą individualia tėvynės išgyvenimo patirtimi.
Pamokos dalyviai pasiruoš ekspresyviai pristatyti tekstą ir atliks jį prieš auditoriją istorinėse Vilniaus erdvėse.
Reflektuos, kokias emocijas ir mintis sukėlė klasės draugų Lietuva, kiek ji panaši ir skiriasi nuo asmeninio tėvynės išgyvenimo.

Pamoką galima organizuoti Seimo rūmų kiemelyje, prie Gedimino pilies bokšto, ant Trijų kryžių kalno, Katedros aikštėje ar kitoje Vilniaus miestui ir Lietuvos istorijai reikšmingoje erdvėje.

Pamokos autoriai: lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė, teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis.

Pamokos tikslas

Aktualizuoti ir pristatyti individualų skiemenuojamo žodžio "Lietuva" reikšmės išgyvenimą.

Pamokos planas

1. Lietuvių kalbos pamokose išanalizuojama Marcinkevičiaus poetinė drama „Mažvydas“, idealo ir realybės konfliktas, Dievo ir tėvynės problema, žodžio reikšmė mažos tautos likimui ir kt. Klasėje atidžiai skaitomos ir aptariamos paskutinės epilogo eilutės nuo „Mėginsime sudėti pirmą žodį“.

2. Teatro pamokose nagrinėjamas Karolinos Šiaulytės straipsnis „Mano Lietuva: kiek mumyse laisvės“. Nuoroda: https://www.bernardinai.lt/2011-06-16-karolina-siaulyte-mano-lietuva-kiek-mumyselaisves/

3. UŽDUOTIS
Perkurkite Mažvydo žodžius, nuoširdžiai atsakydami į klausimą, kas jums yra Lietuva. Ekspresyviai ir įtikinamai perskaitykite sukurtas eilutes klasės draugams. Jūsų tekstas turi prasidėti: „Mėginkime sudėti pirmą žodį. / Klausykitės gerai... Širdim klausykit! / Kai tarsit šitą žodį, tai <...>“. Po žodžio „tai“ skaitykite savo sukurtą tekstą, atskleisdami individualų Lietuvos išgyvenimą, asmenines asociacijas, kurios kalbėtų apie jūsų būtį tėvynėje ir tėvynės išgyvenimą jūsų širdyje.
Perskaitę savo tekstą, pradėkite skiemenuoti „El-ie“ bus „Lie“ ir taip toliau, taip pakviesdami klasės draugus atsiliepti į jūsų asmeninę Lietuvos patirtį. Skiemenuoti baikite, kai kartu su klasės draugais sušuksite „Lietuva!”
Teksto skaitymas negali trukti ilgiau nei pusantros minutės.

4. INTEGRUOTA PAMOKA
Integruotos pamokos metu kiekvienas mokinys pristato savo kurtą tekstą, pradėdamas pateiktais Marcinkevičiaus žodžiais, baigdamas žodžio „Lietuva“ skiemenavimu ir pamokoje dalyvaujančių žmonių atsišaukimu.
Visiems pristačius savo Lietuvos vaizdinį reflektuojama, kokias emocijas ir mintis sukėlė klasės draugų Lietuva, kiek ji panaši ir skiriasi nuo manosios.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

Justino Marcinkevičiaus gyvenimas ir kūryba

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Arsenalo g. 5, Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?