tragiskos-patirties-liudijimas-tremtiniu-literaturos-pristatymas_57_01700067426-05565a77dcbcbb577f85f5646b1cff12.jpg

Tragiškos patirties liudijimas tremtinių literatūroje

Maksimalus dalyvių skaičius: 20
Pamoką sukūrė - Vilma Auglytė
  • Lietuvių k. ir literatūra,
    Pilietiškumas
  • 12 klasei
  • Lauke
  • A. Kojelavičiaus g. 147, LT-11107, VILNIUS
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ką išgyvena namų netekęs žmogus?

Pamokos metu aptariamos trėmimų priežastys, kelionės siaubas. Skaitomos ir nagrinėjamos tremtinių kūrinių ištraukos, diskutuojama apie kūrybos reikšmę tremtinių gyvenime.

Pamoka prasideda traukinyje į Naująją Vilnią, tęsiama Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje. Mokiniams pristatoma Naujosios Vilnios ir geležinkelio stoties, kaip paskutinės lietuviškos tremtinių stotelės, istorija ir reikšmė trėmimų metu. Mokiniai ieško informacijos apie paminklą „Prarastoji karta“, išsiaiškina jo idėją.

Pamokos metu mokiniai susipažįsta su lietuvių tremtinių kūrybos ypatumais, skaito ir interpretuoja pateiktus tremtinių tekstus, mokosi atpažinti kūriniuose menines potekstes, netiesiogiai išreikštas nuostatas ar pan. Vertina kūrinius bei argumentuotai pagrindžia savo nuomonę.

Pamoka lavina gebėjimą komunikuoti ir interpretuoti, atpasakojant rastą ar gautą informaciją; formuoja kultūrinę, tautinę ir pilietinę savimonę.

Pamokos tikslas

Susipažinti su tremtinių kūrybos ypatumais, atpažinti menines potekstes.

Pamokos planas

1. Traukinyje pristatoma Naujosios Vilnios gyvenvietės atsiradimo istorija, akcentuojama geležinkelio svarba, matytas namas-garvežys susiejamas su namų tema.
2. Apžiūrimas Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje esantis paminklas - garvežys ir gyvulinis vagonas. Aptariamas istorinis kontekstas – Lietuvos gyventojų trėmimai, susipažįstama su archyvine medžiaga, iliustruojančia tremtinių išgyvenimus.
3. Naujosios Vilnios geležinkelio stoties laukiamojoje salėje skaitomos ir nagrinėjamos Marijos Garbačiauskienės knygos „Jei laimė nebūtų lydėjusi“ bei Dalios Grinkevičiūtės atsiminimų „Lietuviai prie Laptevų jūros“ ištraukos, aptariama knygų vertė.
4. Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje ieškoma informacijos apie paminklą „Prarastoji karta“, informacija pristatoma, aptariamas tremtinių kančių įamžinimas.
5. Refleksija traukinyje grįžtant į Vilnių. Skaitoma Kazimiero Skebėros knygos „Reikėjo mūsų kančių“ ištrauka, dalijamasi išgyvenimais.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Pažinimo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

XX a. vidurio katastrofų literatūra. Literatūra – tragiškos patirties liudijimas.

Pamokos vieta:

Naujosios Vilnios seniūnija, A. Kojelavičiaus g. 147, LT-11107, VILNIUS
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?