vilnius-maironio-ir-mano-akimis_57_01711572769-6b160703ed102c036d50dc61d0d9152d.jpg

Vilnius Maironio ir mano akimis

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Aušra Abromaitienė
  • Lietuvių k. ir literatūra
  • 11 klasei
  • Lauke
  • Gedimino pilies kalnas
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ką išgyvenu žvelgdamas į miestą iš aukštai?

Pamoka skatina mokinius per asmeninę patirtį mokytis lyrinio teksto analizės ir interpretacijos.

Rekomenduojama pamoką vesti ant Gedimino kalno, nuo kurio atsiveria didinga Vilniaus ir senamiesčio panorama. Šis vaizdas padeda įsijausti į Maironio eilėraščio „Vilnius (prieš aušrą)“ lyrinio subjekto išgyvenimus, o atliekama kūrybinė užduotis leidžia palyginti dabartinį miesto vaizdą su Maironio aprašytu. Moksleiviai perteikia savo mintis ir patyrimus, siedami juos su miesto ateitimi.

Pamokos reikšminiai žodžiai: įsijautimas, patyrimas, kūryba, kraštovaizdis, praeitis ir dabartis, tėvynės meilė, asmeninis išgyvenimas.

Mokiniai lavins šias kompetencijas:
• pažinimo: mokysis analizuoti ir interpretuoti romantizmo epochos lietuvių poeto Maironio kūrybą, įvardinti eilėraščio tematiką, raiškos priemones;
• kūrybiškumo: atliks kūrybinę užduotį kurdami meninį miesto panoramos aprašymą, perteikdami savo patirtį, išgyvenimus, susiedami juos su įsivaizduojama miesto ateitimi;
• kultūrinę: lankydamiesi miesto istorinėje vietoje, mokysis surasti ir atskirti istorinius, kultūrinius ženklus bei simbolius lietuvių autorių kūryboje;
• komunikavimo: dirbdami grupėse lavins savo komunikacinius gebėjimus, mokysis išklausyti, bendradarbiauti ir priimti kito nuomonę, ieškos sprendimų.

Pamoką galima vesti ir kitoje vietoje, iš kurios atsiveria plati miesto panorama.

Nuotrauka D. Abromaičio.

Pamokos tikslas

Asmeniškai patirti eilėraščio „Vilnius (prieš aušrą)“ lyrinio subjekto išgyvenimus.

Pamokos planas

Ruošdamiesi pamokai, mokiniai atidžiai perskaito Maironio eilėraštį „Vilnius (prieš aušrą)“.

1. Atvykę į pamokos vietą, mokiniai gauna lapus su Maironio eilėraščiu „Vilnius (prieš aušrą)“ ir užduotimis bei klausimais teksto analizei. Kiekvienas individualiai pasivaikšto, stebi miestą, įsijaučia į lyrinio subjekto išgyvenimus, atsako į klausimus. (20 min.)
2. Mokiniai grupėse po 4-5 aptaria atliktas užduotis ir atsakytus klausimus, apibendrina savo patirtis.
3. Grupėms išdalinami lapai su nauja užduotimi: palyginti dabartinį miesto vaizdą su Maironio aprašytu, pateikti meninį miesto panoramos aprašymą, perteikiant savo patirtį, išgyvenimus, susieti juos su įsivaizduojama miesto ateitimi. Darbui skiriama 20 min.
4. Grupės padaro po 1-3 miesto panoramos nuotraukas, kurios labiausiai atspindi jų atliktą užduotį.
5. Mokinių grupės pristato savo atliktas užduotis ir nuotraukas.
6. Dalinimasis patirtimi. Refleksija. Grįžimas į mokyklą.

Namuose mokiniai parengia savo darbo pristatymus su nuotraukomis. Pristatymai gali būti eksponuojami mokyklos interneto svetainėje, „Facebook“ paskyroje.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Romantizmas lietuvių literatūroje. Maironio kūrybos analizė ir interpretacija.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Gedimino pilies kalnas
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?