vytautas-macernis-trumpa-istorija_57_01693457297-b2fdc11582fc8ec3fb79a12502b7d04d.jpeg

Vytautas Mačernis. Vaizdais kalbančios istorijos

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Ugnė Ligeikė
  • Lietuvių k. ir literatūra
  • 11 klasei
    12 klasei
  • Viduje
  • A. Goštauto g. 2/15
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 3 val.

Ką regime skaitydami Vytauto Mačernio tekstus?

Mokiniai, savarankiškai dirbdami grupėmis, atidžiai perskaitys ir išanalizuos bent vieną Mačernio tekstą.
Remdamiesi analize ir individualia interpretacija, sukurs vaizdo įrašą, kuriame vizualizuos autoriaus eilių nuotaiką, įgarsins svarbiausias kūrinio idėjas.
Komentuos ir pagrįs savo meninius sprendimus, pristatys juos „Skalvijos“ kino centre ar kitoje kino demonstravimo vietoje.
Pamokos dalyviai lygins dviejų tą patį tekstą pristatančių grupių interpretaciją, diskutuos, vertins.

Pamokos autoriai: lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė, teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis.

Pamokos tikslas

Vizualizuoti V. Mačernio kūrinį, palyginti skirtingas jo interpretacijas.

Pamokos planas

1. Lietuvių kalbos pamokose mokiniai kviečiami peržiūrėti trumpas įgarsintas Vytauto Mačernio tekstų istorijas ir pabandyti patiems atrasti bei įvardyti autoriaus kūrybos bruožus, temas, idėjas, nuotaiką ir kt. Nuoroda: https://www.lrt.lt/mediateka/video/vytautas-macernis.
Aptariama V. Mačernio biografija ir kūryba, analizuojami mokytojo parinkti sonetai, eilėraščiai, „Vizijos“, aptariami laiškai. Nuoroda: http://macernio.landyne.lt.

2. Teatro pamokose diskutuojama apie radijo teatrą: https://www.15min.lt/kultura/naujiena/teatras/prodiusere-rasa-kregzdaite-lietuvoje-iradijo-teatra-neziurima-pakankamai-rimtai-283-897052
https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/aktorius-v-fijalkauskas-apie-issuki-rezisuotiradijo-spektakli-76292517

3. Skiriama UŽDUOTIS.
Mokiniai paskirstomis grupėmis po 3-4. Dviems grupėms paskiriamas tas pats Vytauto Mačernio tekstas (sonetas, eilėraštis, laiško arba „Vizijų“ ištrauka). Mokinių prašoma sukurti išradingą, įtraukų ir subtilų vaizdo įrašą, kuriame grupės nariai raiškiai skaito jiems pateiktą Mačernio kūrinį ir, savaip jį interpretuodami, parenka filmavimo aplinką bei garsus, padedančius atsikleisti teksto nuotaiką, pagrindines idėjas ir problemas, individualios interpretacijos nuorodas. Vaizdo įraše galima įgarsinti ne tik mokytojo pateiktą tekstą, bet savo nuožiūra pasirinkti ir kelis papildomus tekstus. Akcentuojama, kad po vaizdo įrašų peržiūros meninius sprendimus reikės pakomentuoti, siejant juos su Mačernio kūrinių analize.

4. INTEGRUOTA PAMOKA
Dvi tą patį tekstą pristatančios grupės viena po kitos rodo sukurtus vaizdo įrašus, juos aptaria, pagrindžia meninius sprendimus, susieja autoriaus kūrybos analize.
Klasės draugai klausosi, aptaria darbų kokybę, diskutuoja, kuo skiriasi dviejų vieną tekstą pristačiusių grupių interpretacija, vaizdo įraše kuriama nuotaika, jos sąsajos su eilėmis.
Vertinimas susideda iš mokinių ir mokytojų suminio vertinimo.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Vytauto Mačernio gyvenimas ir kūryba

Pamokos vieta:

Naujamiesčio seniūnija, A. Goštauto g. 2/15
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?