erdvines-figuros-pasaku-parke_57_01701368323-cbf5e963e011db1996267e6a3c403ea4.jpg

Erdvinių figūrų paieškos miesto parke

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Teresa Januškevič
  • Matematika
  • 5 klasei
  • Lauke
  • Pasakų parkas
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Kokios erdvinės figūros yra aplink mus?

Mokiniai su mokytoju atvyksta į parką. Mokytojas papasakoja, kas yra erdvinės figūros bei pateikia keletą pavyzdžių iš aplinkos.

Gavę užduotį, mokiniai parke ieško erdvinių figūrų, stebėjimo rezultatus pasižymi užduočių lape. Kad realioje aplinkoje išskirtų konkrečią erdvinę figūrą, mokiniams gali tekti pasitelkti ir kūrybiškumą, ir abstraktų mąstymą! Baigę užduotį, mokiniai pristato rezultatą, reflektuoja.

Pamokos metu įtvirtinamos žinios apie erdvines figūras, ugdomas pastabumas, dėmesio koncentracija, kūrybiškumas.

Ši pamoka vyksta Pasakų parke, bet gali vykti bet kurioje miesto erdvėje, kuri tinka pasivaikščiojimui ir stebėjimui.

Pamokos tikslas

Susipažinti su erdvinėmis figūromis, surasti jas supančioje aplinkoje.

Pamokos planas

1. Mokytoja supažindina mokinius su erdvinėmis figūromis, pateikia pavyzdžių iš aplinkos.

2. Išdalijama pamokos medžiaga (užduočių lapai), paaiškinama, kaip reikia su ja dirbti.

3. Mokiniai pasiskirsto poromis ir stebėdami parko aplinką ieško erdvinių figūrų: kubo, stačiakampio gretasienio, kūgio, cilindro, rutulio ir kitų. Pastebėję figūrą, ją pažymi užduočių lape esančioje lentelėje.

4. Pamokos pabaigoje kartu su mokytoja aptaria rezultatus, dalijasi įspūdžiais.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Erdvinės figūros, trupmenos.

Pamokos vieta:

Karoliniškių seniūnija, Pasakų parkas
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?