geometrines-figuros-mus-supancioje-gamtoje_57_01701594980-21b351f1b2eb9c5344acc6a570dfbdc8.jpg

Geometrinės figūros mus supančioje gamtoje

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Žana Nikolajeva
 • Matematika,
  Gamta,
  Pradinis ugdymas
 • 3 klasei
 • Lauke
 • Bernardinų sodas
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 45 min

Kas auga parke pažymėtame perimetre?

Pamokos metu mokiniai mokysis atpažinti medžius ir kitus gamtos objektus, geriau pažins geometrines figūras. Užduoties metu patys taps geometrinės figūros dalimi.

Pasikartos perimetro sąvoką, mokysis jį apskaičiuoti, nubraižyti brėžinį.

Mokiniai įtvirtins geometrijos ir gamtos mokslų žinias. Išmoks įgytas žinias pritaikyti praktikoje, apibendrinti ir daryti išvadas. Lavins darbo grupėje gebėjimus.

Pamoka gali vykti Bernardinų sode arba kitame miesto parke.


Iliustracijos autorė Monika Krilavičienė. Šaltinis: https://saugoma.lt/lt/objektai/objektai-bernardinu-sodas

Pamokos tikslas

Per praktines užduotis įtvirtinti geometrijos ir gamtos mokslų žinias.

Pamokos planas

1. Mokiniai atranda pažymėtoje teritorijoje geometrinę figūrą stačiakampį.

2. Parko teritorijoje mokiniai suranda stačiakampį. Jo kampus ir kraštines pažymi kaspinais. Suranda ir surašo pažymėtame stačiakampyje stačiakampyje augančius medžius.

3. Apskaičiuoja pažymėtos teritorijos perimetrą. Nubrėžia stačiakampį. Žaidžia: išsirikiuoja ir sukuria geometrines figūras.

4. Mokiniai prisimena ir įvardija medžių, kuriuos surado pažymėtame stačiakampyje, pavadinimus.

5. Diskutuoja, kaip apskaičiuoti stačiakampio perimetrą ne sąsiuvinyje, o didelėje parko erdvėje.

6. Kitą dieną, mokykloje, mokiniai apskaičiuos vadovėlio, lentos ir klasės perimetrus, pasidalins pamokos parke įspūdžiais.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Perimetras. Augalai

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Bernardinų sodas
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?