geometrines-figuros-musu-aplinkoje_57_01709055739-11d86446b6b095553704b2a9461f4926.jpg

Geometrinės figūros mūsų aplinkoje

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 24
Pamoką sukūrė - Jolanta Mizerienė
 • Matematika,
  Gamta,
  Pradinis ugdymas
 • 1 klasei
  2 klasei
 • Lauke
 • Architektų g. 166
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Ar pastebiu geometrines figūras savo aplinkoje?

Pamokos metu mokiniai tyrinėja artimą aplinką, ieško ir įvardija pastebėtas geometrines figūras, savais žodžiais paaiškina matomų objektų formas. Rastas geometrines figūras sugrupuoja ir suskaičiuoja. Nubraižo diagramas. Pamokos pabaigoje pristato užduoties rezultatus, klausosi kitų pristatymų.

Pamokoje ugdomas vaikų pastabumas, darbas komandoje, lavinami skaičiavimo, abstraktaus mąstymo gebėjimai.

Pamoka gali vykti mokyklos kieme arbe bet kurioje atviroje vietoje, tinkamoje aplinkos stebėjimui.


Iliustracijos šaltinis https://shorturl.at/pISX1

Pamokos tikslas

Įtvirtinti žinias apie geometrines figūras.

Pamokos planas

1. Mokytojas mena mįsles apie geometrines figūras. Mįslės pateiktos pamokos plano aprašyme.
2. Mokiniai diskutuoja, kokias formas ir geometrines figūras mato artimoje aplinkoje. Tyrinėja matomų objektų formas.
3. Mokiniai suskirstomi į komandas po 4. Išdalijami veiklos planai su užduotimis.
4. Komandos renka informaciją ir žymi užduočių lapuose.
5. Surinktos informacijos apibendrinimas.
6. Grupių darbų pristatymas.
7. Refleksija. Mokiniai dalijasi įspūdžiais ką jau žinojo, ką naujo atrado, kas nustebino.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Geometrinės figūros

Pamokos vieta:

Lazdynų seniūnija, Architektų g. 166
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?