ilgis-ir-jo-matavimo-budai_57_01710840174-a520d64bb93bd235958e8d24bd51a993.jpg

Atstumas, ilgis ir jų matavimo būdai

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Mažena Dzisevič
  • Matematika
  • 5 klasei
    6 klasei
  • Lauke
  • Linkmenų g. 2A, Vilnius, LT -08104
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ar gali skirtis atstumas tarp tų pačių taškų?

Pamokoje moksleiviai pasikartos ilgio ir atstumo sąvokas, susipažins su jų matavimo būdais ir priemonėmis. Keliaudami po pasirinktą vietovę, skirtingais būdais matuos ilgį: naudodamiesi išmaniąja atstumo skaičiavimo programėle, matavimo juostomis, žemėlapyje pateiktu masteliu. Mokysis naudotis žemėlapiu, palyginti ir apibendrinti gautus rezultatus, daryti išvadas.

Pamokoje lavinamas tikslumas ir kruopštumas, darbas poroje, gebėjimas apibendrinti, pateikti išvadas. Ugdomos skaitmeninė, bendradarbiavimo, pažinimo kompetencijos.

Ši pamoka vyksta Japoniškame sode „Taku-Soku-En“, tačiau gali būti pravesta bet kurioje mokytojo pasirinktoje vietovėje.


Iliustracijos šaltinis https://shorturl.at/ht158.

Pamokos tikslas

Įtvirtinti ilgio ir atstumo sąvokas, susipažinti su skirtingais matavimo būdais.

Pamokos planas

1. Mokytojas supažindina mokinius su ilgio ir atstumo sąvokomis. Pateikia pavyzdžių, užduoda papildomų klausimų.
2. Mokytojas paaiškina pamokos planą, užduočių vykdymo tvarką ir eiliškumą.
3. Mokiniai suskirstomi į poras. Mokytojas išdalina užduočių lapus ir darbo priemones.
4. Moksleiviai atlieka užduotis, gautus rezultatus pasižymi atsakymo lape.
5. Porose apibendrina surinktą informaciją, užrašo išvadas.
6. Vyksta atliktų darbų pristatymas.
7. Refleksija. Mokiniai dalijasi įspūdžiais, pateikia pavyzdžių, kokius dar žino atstumo ir ilgio matavimo būdus.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Ilgis. Ilgio matavimas.

Pamokos vieta:

Šnipiškių seniūnija, Linkmenų g. 2A, Vilnius, LT -08104
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?