mastelis_57_01672229518-3d398b478a1f4b6fe6f185913ef0cf88.png

Mastelis

Maksimalus dalyvių skaičius: 24
Pamoką sukūrė - Laura Kuldoš
  • Matematika
  • 6 klasei
  • Lauke
  • Gedimino pr. 53, Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Koks žemėlapio mastelis?

Susipažinti su mastelio sąvoka ir jo pateikimo būdais. Realioje aplinkoje (Nepriklausomybės aikštėje) išmatuoti kai kurių objektų ilgius ar atstumus tarp objektų, ir, atlikus skaičiavimus, nustatyti nuotraukos ir žemėlapio mastelius.
Aptarti skirtingų grupių gautus rezultatus (žemėlapio tikras mastelis 1 :1000).
Padiskutuoti, ar turėtų skirtis žemėlapio mastelis, matuojant skirtingus to pačio žemėlapio objektus, ar viską matuojant kitais ilgio vienetais.

Pamokos tikslas

Apibrėžti ir pritaikyti mastelio sąvoką realioje situacijoje.

Pamokos planas

1. Susipažinti su pamokos tikslu ir uždaviniais.
2. Išsiaiškinti (priminti), kas yra mastelis ir jo pateikimo rūšis (skaitmeninis, linijinis, vardinis).
3. Pasidalinti į grupes (po 2-4 mokinius), išsidalinti praktinių užduočių lapus (užduočių yra 2 variantai).
4. Atlikti reikiamus matavimus.
5. Taikant matavimų rezultatus, atlikti nurodytus skaičiavimus, apskaičiuoti žemėlapio ir nuotraukos mastelį.
6. Aptarti skirtingų grupių gautus rezultatus. Padiskutuoti, ar turėtų skirtis žemėlapio mastelis, matuojant skirtingus to pačio žemėlapio objektus, ar viską matuojant kitais ilgio vienetais.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Mastelio sąvoka, skaičių apvalinimas nurodytu tikslumu.

Pamokos vieta:

Naujamiesčio seniūnija, Gedimino pr. 53, Vilnius
Visos pamokos
Kaip naudotis?