matematika-gedimino-kalne_57_01673095801-864fa2cdf46538d5e865fef067bf3087.jpg

Matematika Gedimino kalne

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Laura Kuldoš
  • Matematika
  • 10 klasei
    11 klasei
  • Lauke
  • Arsenalo g. 5
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Ar galime pakartoti matematiką ant Gedimino kalno?

Pamokos vieta - Gedimino kalnas. Pamokos metu sprendžiami realaus turinio uždaviniai apie senovinius Lietuvos pinigus (ilguosius), skaičiuojamas Gedimino kalno aikštelės plotas, prisimenamas kelio, laiko ir greičio sąryšis (kylant keltuvu ar lipant laiptais į kalną), greičio vienetų vertimas.
Pamoka tinka kartojant 10 klasės kursą, nes užduotis apima kelias skirtingas matematikos temas (trigonometriniai sąryšiai stačiajame trikampyje, realaus turinio uždavinių sprendimas sudarant lygtį ar lygčių sistemą, vidurkių skaičiavimas ir t.t.).

Pamokos tikslas

Spręsti realaus konteksto uždavinius netradicinėje aplinkoje - ant Gedimino kalno.

Pamokos planas

1. Susipažinimas su pamokos tikslu ir uždaviniais.
2. Pasiskirstymas į grupes (po 2-4 mokinius), praktinių užduočių išsidalinimas ir aptarimas.
3. Užduočių atlikimas.
4. Refleksija.

Kompetencijos

Kultūrinė
Pažinimo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Realaus turinio uždaviniai, trigonometriniai sąryšiai stačiajame trikampyje. Uždavinių sprendimas sudarant lygtis ir jų sistemas.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Arsenalo g. 5
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?