simetrija-mano-aplinkoje_57_01712657628-b3f0887fc02a74d01cd0e12b2218ef28.jpg

Simetrijos paieškos artimoje aplinkoje

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Aušra Semėnienė
  • Matematika,
    Pradinis ugdymas
  • 3 klasei
  • Lauke
  • Šeškinės g. 25
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Ar gamta mėgsta simetriją?

Pamokos metu mokiniai pasikartoja simetrijos sąvoką, lauke žaidybiniais metodais įtvirtina žinias apie simetriškas figūras.

Dirbdami grupėmis, savo aplinkoje atranda ir pasižymi simetriškus ir nesimetriškus objektus. Grįžę į klasę, grupėmis nubraižo pastebėtų simetriškų ir nesimetriškų objektų diagramą. Remiantis surinktais duomenimis, padaro išvadą, kokių objektų mus supančioje aplinkoje yra daugiau – simetriškų ar nesimetriškų.

Mokiniai įtvirtina dalykines žinias, ugdosi pastabumą, loginio mąstymo, apibendrinimo įgūdžius. Mokosi dirbti grupėmis.

Pamokos tikslas

Įtvirtinti žinias apie simetriškas figūras.

Pamokos planas

1. Pakartojama, kokios figūros vadinamos simetriškomis.
2. Keliamas klausimas: kokių objektų mus supančioje aplinkoje yra daugiau – simetriškų ar nesimetriškų?
3. Išėjus į lauką, tema įtvirtinima per figūrų atpažinimo žaidimą.
4. Mokiniai suskirstomi į grupes po 4-5. Pristatoma užduotis – per 20 min. aplinkoje rasti ne mažiau kaip 10 objektų, nustatyti, jie simetriški ar ne. Grupės varžosi tarpusavyje, kuri pastebės daugiau.
5. Grįžus į klasę, kiekviena grupė nubraižo atrastų simetriškų ir nesimetriškų objektų diagramą, suskaičiuoja ir pristato savo veiklos rezultatus klasės draugams.
6. Formuluojama išvada.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Kokios figūros vadinamos simetriškomis?

Pamokos vieta:

Šeškinės seniūnija, Šeškinės g. 25
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?