skaiciai-bernardinu-sode_57_01672402868-665e7ae9b24f3ca7c78442296656301b.png

Skaičiai Bernardinų sode

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Laura Kuldoš
  • Matematika
  • 5 klasei
  • Lauke
  • Pilies g. 22
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Ką galima nusakyti natūraliaisiais skaičiais?

Pamokos metu matematikos užduotys atliekamos Vilniaus Bernardinų sode. Nagrinėjamos kelios realios situacijos, kuriose naudojami natūralieji skaičiai (sodo darbo laikui, seniausio ąžuolo amžiui, upės ilgiui ir baseino plotui, pinigų sumai ir pn. nusakyti). Atliekami veiksmai su jais.
Aptariamos situacijos, kuriuose realybėje dažniausiai sutinkame romėniškų skaičių užrašus.

Pamokos tikslas

Susipažinti su natūraliųjų skaičių ir jų naudojimo įvairove gyvenime.

Pamokos planas

1. Supažindinti su pamokos tikslu ir uždaviniais.
2. Pasivaikščioti po parka. Vaikštant atkreipti mokinių dėmesį į informacines lenteles, skaičius paminėtus jose. Priminti romėniškų skaičių vertimą, kas yra natūralieji skaičiai ir pn.
3. Pasidalinti į grupes (po 2-4 mokinius), išsidalinti praktinių užduočių lapus.
4. Atlikti užduotis užduočių lape.
5. Aptarti, kaip mokiniams sekėsi atlikti užduotis, kokius pastebėjimus jie turi apie natūraliųjų skaičių naudojimą gyvenime bei aplinkoje kurioje gyvena.

Kompetencijos

Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Natūralieji skaičiai, veiksmai su jais. Romėniški skaičiai.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Pilies g. 22
Visos pamokos
Kaip naudotis?