tyrinejame-seskines-ozo-medzius_57_01709480744-4abdac4dc93b1392e568312cb05c03e9.png

Skaičiuojame Šeškinės ozo medžius

Maksimalus dalyvių skaičius: 24
Pamoką sukūrė - Dileta Misiūnienė
  • Matematika
  • 6 klasei
  • Lauke
  • Šeškinės ozas
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ką atskleis medžių matematinis tyrimas?

Pamoka vyksta Šeškinės oze arba bet kuriame Vilniaus miesto parke.

Dirbdami grupėmis, mokiniai atliks statistinį tyrimą: skaičiuos kurios rūšies medžių daugiausia, o matuodami jų apimtį išsiaiškins, kurios rūšies medžiai seniausi. Duomenis pavaizduos diagramomis.

Pamokoje ugdomos bendradarbiavimo, komunikavimo, pažinimo kompetencijos. Lavinami skaičiavimo, matematinio mąstymo, bendradarbiavimo įgūdžiai.


Iliustracija Diletos Misiūnienės

Pamokos tikslas

Ištirti kurios rūšies medžių daugiausia, kurios - seniausi.

Pamokos planas

1. Mokiniams pristatoma pamokos tema ir užduotis.
2. Pateikiami klausimai pamokos temos pakartojimui.
3. Mokiniai suskirstomi į grupeles po 4 mokinius.
4. Išdalinami praktinio darbo lapai.
5. Mokiniai dirbdami grupėse ir konsultuodamiesi su mokytoja atlieka užduotis: skaičiuoja medžius pagal rūšis, matuodami medžių apimtį įvertina medžių amžių, surinktus duomenis vaizduoja diagramomis. Kiekviena grupė pagal savo gebėjimus ištiria nuo 10 iki 20 medžių.
6. Kiekviena grupė pristato savo tyrimą, kuriame atsako į klausimus: kokios rūšies medžių Šeškinės oze auga daugiau? Kokios rūšies medžiai yra seniausi?
7. Refleksija: kiekvienas mokinys užpildo refleksijos lapą.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Duomenys. Duomenų vaizdavimas diagramomis.

Pamokos vieta:

Šeškinės seniūnija, Šeškinės ozas
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?