vilniaus-senamiescio-paslapciu-keliais_57_01701688943-a4da0ed2b42ffdcb69ec7ac836adee1c.jpg

Vilniaus kultūrinis paveldas šiandien ir rytoj

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Regina Kozlovskienė
 • Etika,
  Matematika,
  Istorija,
  Technologijos
 • 7 klasei
  8 klasei
 • Lauke
 • Vilniaus Senamiestis
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 3 val.

Kaip padidinti Vilniaus kultūrinio paveldo patrauklumą?

Pamokos metu mokiniai susipažįsta su Vilniaus kultūriniu paveldu, žinias apie jį sujungia su emociniais įspūdžiais, sukuria paveldo vietų patrauklumo didinimo planą.

Dirbdami grupėmis, mokiniai sužinos miesto objektų istorijas, sukurs vietų skaitmeninius fotokoliažus, atliks matematinius skaičiavimus, pateiks idėjų, kaip didinti vietos patrauklumą skirtingų poreikių žmonėms.

Pamoka lavina kūrybiškumą, skatina aktyviai mąstyti apie vietos tobulinimo galimybes.


Pamoką sukūrė: matematikos mokytoja metodininkė Olga Milošienė, dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja Jelena Palevič, etikos vyresnioji mokytoja Regina Kozlovskienė.

Iliustracijos šaltinis 15min.lt: https://shorturl.at/lrvN7

Pamokos tikslas

Pažinti kultūrinį paveldą, sujungti žinias su emociniais įspūdžiais.

Pamokos planas

1. ĮVADAS. Įžvalga į Vilniaus Senamiesčio kultūrinį paveldą ir svarbą - mokytojas trumpai papasakoja apie Vilniaus Senamiestį ir jo istoriją.
Mokytojas paskelbia pamokos tikslą, paaiškina užduotis.

2. PAGRINDINĖ VEIKLA. Mokiniai skirstosi į grupes. Keliauja po objektus, kurie nurodyti pamokos medžiagoje (Rūdninkų, Konstantino Sirvydo, Moniuškos skverai; Šv. Kotrynos bažnyčia, Rotušės aikštė, Vokiečių gatvės skveras, Vilniaus universitetas ir kiemelis).

Atvykę į vietą ir nuskenavę pateiktus QR kodus, randa su vieta susijusį kultūros paveldo objektą. Atlieka nurodytas užduotis: fotografuoja ir kuria vietos fotokoliažą, atlieka matematinius skaičiavimus, kurių rezultatus panaudos kurdami vietos patrauklumo didinimo planą.

Dalijasi, kokias mintis ir jausmus sukelia sužinotos gatvių ir skverų istorijos. Grupėse diskutuoja apie tai, kaip gali būti susijusios emocijos ir matematika.

Generuoja idėjas, kaip galima būtų padidinti vietos patrauklumą skirtingų poreikių žmonėms.

3. UŽBAIGIMAS. Apibendrinimas, refleksija. Mokiniai diskutuoja, kaip istorija, emocijos ir kūrybiškumas gali susijungti, tyrinėjant istorines miesto vietas. Dalijasi įspūdžiais apie pamoką.


Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Etika: Kaip stengiuosi puoselėti tautos atmintį ir ateities vizijas? Dailė ir technologijos: Kraštovaizdžio architektūra ir žmogaus įtaka jo kaitai. Matematika: Skaičiai ir skaičiavimai.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Vilniaus Senamiestis
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?