zygio-daina-vingio-parke_57_01674406882-af735210496e614bbd083c46ffe87d33.jpg

Žygio daina Vingio parke

Maksimalus dalyvių skaičius: 26
Pamoką sukūrė - Augustė Andrijauskaitė
  • Muzika
  • 1 klasei
  • Lauke
  • M. K. Čiurlionio g. 100
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • iki 45 min

Kokia muzika skamba parke?

Mokiniai pamokos metu išmoks keletą žygio dainų, su kuriomis galės žygiuoti Vingio parko takais, taip stiprindami muzikos ritmo, tempo pojūtį, prie muzikavimo pridėdami kūno perkusijos elementų. Vingio parke esančiame informaciniame stende galės susipažinti su paukščiais, gyvenančiais parke ir atlikti lietuvių liaudies paukščių pamėgdžiojimų. Sustoję įsiklausys į aplink skambantį paukščių čiulbesį ir lavins savo muzikinę klausą, atidumą.

Pamokos tikslas

Supažindinti mokinius su žygio dainomis, keletą jų išmokti, patiems pritaikyti kūno perkusijos judesius.

Pamokos planas

Pamokos pradžioje mokiniai sustoja į poras Vingio parko prieigose, kad galėtų žygiuoti link estrados. Mokytoja papasakoja kas yra žygio dainos, kaip jos atliekamos. Žygiuojant vaikai klauso mokytojos ir kartu dainuoja žygio dainas, pritaria joms naudodami kūno perkusiją.

Priėjus Estrados aikštę, dešiniajame jos krašte sustojama prie informacinio stendo, vaizduojančio Vingio parke gyvenančius paukščius. Mokytoja papasakoja apie lietuvių liaudies paukščių balsų mėgdžiojimus, juos pademonstruoja, o mokiniai kartoja, improvizuoja savo klasės paukščių chorą.

Eidami toliau sustoja įsiklausyti į paukščių čiulbesį ir bando nustatyti kokie paukščiai čiulba.

Pamokos pabaigoje mokiniai gebės įvardyti Vingio parko teritorijoje gyvenančius paukščius, atlikti keletą jų balsų pamėgdžiojimų bei padainuoti keletą žygio dainų.

Kompetencijos

Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Lietuvių liaudies paukščių pamėgdžiojimai. Kūno perkusija. Žygio dainos.

Pamokos vieta:

Vilkpėdės seniūnija, M. K. Čiurlionio g. 100
Visos pamokos
Kaip naudotis?