jav-nepripazinimo-politikos-itaka-lietuvos-valstybingumui_57_01700722370-60cdf4865b2bca4ff1a468a665f2bc35.jpg

JAV nepripažinimo politikos įtaka Lietuvos valstybingumui

Maksimalus dalyvių skaičius: 40
Pamoką sukūrė - Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo centras
 • Istorija,
  Pilietiškumas
 • 10 klasei
  12 klasei
 • Viduje
 • Gedimino pr. 51
 • Pamoką veda
  Įmonės atstovas
 • 1:30 val.

Kodėl man aktuali JAV nepripažinimo politika?

Pamokoje plečiamos vyresniųjų klasių mokinių žinios apie JAV istoriją, JAV lietuvių diasporos politinį lobizmą, ugdomi globalių geopolitinių procesų suvokimo ir politinio dalyvavimo įgūdžiai.

Pamoka sudaryta iš trijų dalių:
1. Iš istorijos, geopolitikos ir tarptautinės teisės perspektyvų moksleiviai supažindinami su JAV nepripažinimo politikos raida XX a. ketvirtąjį dešimtmetį, šios politikos įtaka tarptautinės teisės raidai ir Lietuvos valstybingumui.
2. Pamokos dalyviai supažindinami su politinio dalyvavimo formomis JAV ir Lietuvoje. Atkreipiamas dėmesys į tai, kaip JAV lietuviai įsitraukė į JAV politinį gyvenimą, siekdami šios šalies politikos lauke išlaikyti aktualų neteisėtos Lietuvos aneksijos klausimą.
3. Praktinė užduotis, skirta politinio dalyvavimo įgūdžių formavimui ir tobulinimui.

Edukacinį užsiėmimą veda LNB Valstybingumo centro vadovė istorikė dr. Ilona Strumickienė.
Esate Vilniuje dirbantis mokytojas ir norėtumėte savo klasę užregistruoti į šią pamoką? Prisijunkite!

Pamokos tikslas

Ugdyti globalių geopolitinių procesų suvokimo ir politinio dalyvavimo įgūdžius.

Pamokos planas

1. Teorinė dalis (30 min.).
2. Žinių patikrinimas ir aptarimas žaidžiant „Kahoot“ žaidimą (15 min.).
3. Praktinė dalis: moksleiviai susiranda jiems atstovaujantį miesto seniūną bei Seimo narį, išsiaiškina, kaip galima su juo kontaktuoti (10 min.).
4. Išsirenka vieną ar kelias problemas, dėl kurių norėtų kreiptis į savo seniūną ar Seimo narį. Jas pristato pamokos dalyviams (25 min.).
5. Užsiėmimo aptarimas (10 min.)

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Tarptautiniai santykiai; JAV istorija; JAV lietuvių diaspora; lobizmas; geopolitiniai procesai

Pamokos vieta:

Naujamiesčio seniūnija, Gedimino pr. 51
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?