aplinkos-tarsa-ir-jos-mazinimo-galimybes_57_01707503695-4db71c7be653be593f1717ac54e628a2.jpg

Aplinkos tarša ir jos mažinimo galimybės

Maksimalus dalyvių skaičius: 24
Pamoką sukūrė - Evita Baltakytė
 • Gamta,
  Klimatas / tvarumas,
  Pradinis ugdymas
 • 2 klasei
  3 klasei
 • Lauke
 • Kęstučio g., Vilnius
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Ar galime sumažinti aplinkos taršą?

Mokiniai kartu su mokytoju stebės aplinką, kurioje gyvename. Diskutuos apie tai, kas labiausiai teršia gamtą. Domėsis, kaip patys galime pristabdyti gamtos ir aplinkos, kurioje gyvename, taršą. Žinias įtvirtins atlikdami komandines užduotis.

Pamokoje mokiniai ugdysis pastabumą, sąmoningumą, atsakomybę, lavins komandinio darbo įgūdžius.

Pamoka vyksta arti mokyklos esančioje vietoje, kurioje galima pastebėti aplinką teršiančių objektų.


Iliustracijos šaltinis https://shorturl.at/mvAIX

Pamokos tikslas

Stebėti aplinką, atpažinti jos taršos šaltinius.

Pamokos planas

Mokiniai suskirstomi į grupes po penkis arba kaip nusprendžia mokytojas.

1. Mokiniai grupėmis stebi aplinką, atranda 3 objektus, kurie teršią aplinką.
2. Kartu su mokytoju įvardina pastebėtus objektus.
3. Grupėse išsirenka vieną objektą, kuris, jų manymu, labiausiai teršia aplinką.
4. Išsirinkusi vieną objektą, grupė diskutuoja ką reikėtų keisti, kad tas objektas aplinkos neterštų (pvz.: elektriniai automobiliai, namų šildymo sistemų keitimas į "žalias", atliekų rūšiavimas ir t.t.).
5. Savo įžvalgas grupė pristato klasės draugams. Diskutuoja, koks asmeninio elgesio pokytis galėtų prisidėti prie aplinkos taršos sumažinimo (pvz., atliekų rūšiavimas mokykloje, nešiukšlinimas ir pan.).
6. Refleksijai atlieka užduotis mokytojo duotuose užduočių lapuose.
6. Apibendrinimas. Mokiniai dalijasi kas labiausiai įsiminė, kas nustebino.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Gamtos ištekliai, jų tarša ir tausojimas. Daiktai ir medžiagos.

Pamokos vieta:

Žvėryno seniūnija, Kęstučio g., Vilnius
Visos pamokos
Kaip naudotis?