atlieku-rusiavimas-ir-siuksliu-menas_57_01718200457-391bf842e016f64a453419a7280b2188.png

Atliekų rūšiavimas ir šiukšlių menas

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Laima Dešukaitė
 • Gamta,
  Technologijos,
  Pradinis ugdymas
 • 3 klasei
  4 klasei
 • Viduje
 • Vilniaus Jeruzalės progimnazija
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 3 val.

Ar šiukšlės gali būti tvarios?

Prieš pamoką mokiniai susipažįsta su atliekų rūšiavimo taisyklėmis (prisegtas skaidrių pristatymas).

Vėliau atlieka užduotį - organizuoja klasės talką mokyklos kieme arba artimoje teritorijoje, renka ir rūšiuoja atliekas, taip pat renka smulkias šiukšleles, iš kurių sukuria kūrybinį darbą „Saugau pasaulį nuo šiukšlių“.

Pamokoje vaikai įgyja praktinių atliekų rūšiavimo įgūdžių, o atlikdami kūrybinę užduotį susipažįsta su šiukšlių meno žanru, tvarumo idėja.


Iliustracija pamokos autorės.

Pamokos tikslas

Supažindinti mokinius su atliekų rūšiavimo svarba, sukurti šiukšlių meno pavyzdį.

Pamokos planas

1. Pasirengimas klasėje. Mokiniai susipažįsta su atliekų rūšiavimo tvarka ir svarba, atsako į klausimus. Atlieka rūšiavimo užduotį, pasitikrina įgytas žinias.
2. Klasė keliauja į lauką, organizuoja talką, renka ir rūšiuoja atliekas. Renka smulkias šiukšles būsimam kūrybiniam darbui.
3. Iš surinktų šiukšlių sukuria darbą tema „Saugau pasaulį nuo šiukšlių".
4. Pamoka užbaigiama refleksijomis pagal pateiktus klausimus.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Dailės technikos: erdvinė raiška, aplinkos stebėjimas ir vaizdavimas, vizualiųjų įspūdžių interpretavimas ir improvizavimas, meninės idėjos, naturalių buveinių tarša,

Pamokos vieta:

Verkių seniūnija, Vilniaus Jeruzalės progimnazija
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?