atradimai-siksnosparniu-tunelyje-paneriuose_57_01716360543-5a5fcb6dad8ddf5ce70cbf0395e57333.jpeg

Atradimai šikšnosparnių tunelyje Paneriuose

Maksimalus dalyvių skaičius: 24
Pamoką sukūrė - Asta Okunevičienė
 • Istorija,
  Gamta,
  Pradinis ugdymas
 • 3 klasei
  4 klasei
 • Lauke
 • Panerių tunelis
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 3 val.

Kodėl svarbus Aukštųjų Panerių tunelis?

Pamokos metu mokiniai susipažįsta su Panerių geležinkelio ir kitų tunelių statybos istorija, pirmine paskirtimi. Diskutuoja, kodėl dabar svarbūs seni tuneliai.

Mokiniai lygina, kaip Panerių tunelis atrodė seniau ir dabar. Sužino, kad Aukštųjų Panerių tunelis yra didžiausia Lietuvoje šikšnosparnių buveinė, saugomas kaip kultūros paveldo vertybė bei paskelbtas buveinių apsaugai svarbia teritorija.

Moksleiviai sukuria reportažą apie tunelį, kurį vėliau pristato klasėje, mokyklos bendruomenei.

Pamokoje mokiniai pagilina dalykines žinias, lavina kūrybiškumą ir vaizduotę, komandinio darbo įgūdžius.

Pamoką rekomenduojama vesti prie Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelio, paisant saugaus ir etiško elgesio taisyklių.


Nuotrauka pamokos autorės.

Pamokos tikslas

Skatinti domėtis Lietuvos istorija, gamtos ir kultūros paveldu.

Pamokos planas

ĮVADAS IR PASIRENGIMAS.
1. Mokytojas pristato pamokos temą, uždavinius, veiklas.
2. Mokytojas trumpai papasakoja Panerių geležinkelio tunelio istoriją, kartu su mokiniais kelia probleminius klausimus. Mokiniai pasiskirsto grupėmis po 3-4 ir klasėje renka medžiagą apie Panerių geležinkelio tunelį, internete ieško atsakymų į iškeltus probleminius klausimus.

PAGRINDINĖ VEIKLA
3. Mokytojas su mokiniais aptaria saugaus elgesio taisykles už mokyklos ribų ir saugomose gamtos teritorijose. Klasė vyksta prie Panerių geležinkelio tunelio.
4. Moksleiviai grupelėmis kuria filmuotą reportažą apie Panerių geležinkelio tunelį ir jo gyventojus-šikšnosparnius.
5. Grupės pristato savo darbą klasei.
6. Refleksija.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Nuolatiniai žmonių gyvenimo ir gamtos pokyčiai

Pamokos vieta:

Panerių seniūnija, Panerių tunelis
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?