misko-buveiniu-tyrinejimas_57_01715598764-facad075be7e3631109d2677c3f21183.jpg

Miško buveinių tyrinėjimas

Maksimalus dalyvių skaičius: 24
Pamoką sukūrė - Jurga Razmytė
  • Gamta,
    Pradinis ugdymas
  • 4 klasei
  • Lauke
  • Vaidilutės g. 79
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 2:15 val.

Kas gyvena ir auga miške?

Pamokos metu mokiniai keliauja miške, tyrinėja jo ardus, aiškinasi kokie augalai ir gyvūnai juose gyvena. Atpažįsta gyvūnų gyvenimo ir veiklos požymius, stebi natūralų miško atsinaujinimą.

Pamokoje vaikai įtvirtina klasėje išmoktas sąvokas „ardas“, „buveinė“, programėlės „Google Lens“ pagalba atpažįsta augalus ir gyvūnus. Stebėjimų rezultatus registruoja užduočių lape. Grįžę visi kartu aptaria užduoties rezultatą.

Veiklą galima pratęsti matematikos pamokoje, pagal surinktus stebėjimų rezultatus nubraižant diagramas.

Pamoka sukurta Valakampių miške, bet gali būti pravesta bet kurioje miško aplinkoje.

Pamokos tikslas

Įtvirtinti sąvokas, susipažinti su miško buveinės bioįvairove.

Pamokos planas

1. Mokytojas paskelbia pamokos temą ir uždavinį. Pristato darbo eigą.
2. Pakartojamos sąvokos „ardas“, „buveinė“, prisimenamos gyvūnų rūšys.
3. Mokytojas paaiškina, kaip „Google Lens“ programėlė padeda tyrinėti gamtą ir kaip ja naudotis.
4. Mokiniai susiskirsto poromis, išdalinami užduočių lapai.
5. Pakartojamos saugaus elgesio taisyklės. Klasė keliauja į mišką.
6. Miške mokiniai tyrinėja miško ardus, su „Google Lens“ atpažįsta miško augalus bei gyvūnus, jų gyvenimo ar veiklos požymius. Tyrinėja natūralų miško atsinaujinimą. Stebėjimų rezultatus žymisi užduočių lapuose.
7. Baigę užduotį, grupės pristato savo pastebėjimus. Aptariama, kokios informacijos pavyko surinkti daugiausia, dalijamasi įspūdžiais.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Augalų ir gyvūnų įvairovė

Pamokos vieta:

Žirmūnų seniūnija, Vaidilutės g. 79
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?