miesto-medziu-estetinis-apipavidalinimas_57_01701183476-dff3fc02dce0f093e9f0bf0c57ebf1af.jpg

Miesto medžių estetinis apipavidalinimas

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Edita Vlasovė
 • Dailė,
  Gamta,
  Pradinis ugdymas
 • 2 klasei
 • Lauke
 • Rotušės aikštė
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Kuo panašūs ir skiriasi Vilniaus medžiai?

Koks gražus Vilniaus miestas, kai jame daug žalumos, medžių!

Pamokos metu mokiniai stebės miesto medžius, atkreips dėmesį, kad dalis medžių mieste auga natūraliai, o dalis yra estetiškai apipavidalinti. Tyrinės medžio estetinio apipavidalinimo savybes: medžiagas, spalvas, struktūrą, aukštį, paskirtį.

Pasikartos medžių ir jų dalių pavadinimus.

Pamoką užbaigs gamtoje atlikdami piešimo užduotį.


Iliustracijai naudojama pamokos autorės nuotrauka.

Pamokos tikslas

Pažinti medžius ir jų dalis, stebėti skirtingas jų augimo sąlygas.

Pamokos planas

1. ĮVADAS. Mokiniai įmena mįslę.

2. PAGRINDINĖ DALIS.
Mokiniai stebi ir įvardija matomus medžius, išsiaiškina jų augimo panašumus ir skirtumus. Tyrinėja medžio vazono savybes.
Keliauja į Bernardinų sodą.
Stebi medžių formas, augimo sąlygas.
Piešia pasirinktą medį.

3. UŽBAIGIMAS, REFLEKSIJA.
Mokiniai prisimena, kokius medžius matė, pasikartoja medžių pavadinimus ir dalis. Dalijasi įspūdžiais apie skirtinga smedžių augimo sąlygas.
Klasėje surengiama mokinių piešinių paroda.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Gamtamokslinis ugdymas: Žmogus ir gyvoji gamta

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Rotušės aikštė
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?