vilnius-svetingas-miestas_57_01673203368-d804233438cb0f232dbffa444c7a1c4e.jpeg

Vilnius – svetingas miestas

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 26
Pamoką sukūrė - Rasa Januškevičienė
  • Pradinis ugdymas
  • 3 klasei
    4 klasei
  • Lauke
  • Katedros a. 2
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Kaip suprantate žodį „svetingumas“?

Mokiniai supažindinami su pamokos tema ir uždaviniu.
Mokytojas mokiniams pristato trumpą Gedimino laiškų istoriją, parašymo motyvus, papasakoja apie skirtingų tautų pasisveikinimo būdus.
Mokiniai sustoja į ratą ir kartu su mokytoja atlieka kitų tautų pasisveikinimo judesius.
Mokiniai sustoja poromis ir atlieka užduotį. Mokiniai pasirenka 4 pasisveikinimo būdus ir sudėlioja jiems patinkančia seka. Pasirinktus 4 pasisveikinimo būdus pakartoja 4 kartus.
Kiekviena pora pristato klasės draugams sukurtą pasisveikinimą.
Mokiniai įsivertina atliktas užduotis ir išsako pastebėjimus klasės draugams.
Mokytojos ir mokiniai aptaria, kaip sekėsi kurti pasisveikinimų seką, spręsti iškilusius sunkumus.

Pamoką kūrė: Rasa Januškevičienė ir Rasa Prokurotienė.

Pamokos tikslas

Naudodami pasaulio pažinimo, šokio ir informatikos pamokų žinias, sužinos apie Gedimino laiškus, skirtingų kultūrų pasisveikinimo būdus, sukurs naują pasisveikinimą.

Pamokos planas

Įvadas:
Atvykus į Katedros aikštę, mokiniams pateikiami klausimai:
1. Kaip suprantate žodį „svetingumas“? 2. Kokius pasisveikinimo būdus žinote? 3. Kokias žinote populiarias vietas mieste susitikimui?
2. Mokiniai supažindinami su pamokos tema ir uždaviniu.
3. Mokytojas mokiniams pristato trumpą Gedimino laiškų istoriją, parašymo motyvus(Priedas Nr.1)
Veikla:
1. Mokytojas papasakoja apie skirtingų tautų pasisveikinimo būdus (Priedas Nr. 2 )
2. Mokiniai sustoja į ratą ir kartu su mokytoja atlieka kitų tautų pasisveikinimo judesius.
3. Kalbama, kaip žmonės sveikinasi dabar.
4. Mokiniai sustoja poromis ir atlieka užduotį. Užduotis: mokiniai pasirenka 4 pasisveikinimo būdus (Priedas Nr. 2) ir sudėlioja jiems patinkančia seka. Pasirinktus 4 pasisveikinimo būdus pakartok 4 kartus.
5. Kiekviena pora pristato klasės draugams sukurtą pasisveikinimą.
Refleksija:
1. Mokiniai įsivertina atliktas užduotis ir išsako pastebėjimus klasės draugams.
2. Mokytojos ir mokiniai aptaria, kaip sekėsi kurti pasisveikinimų seką, spręsti iškilusius sunkumus.

Kompetencijos

Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Integruojamoji tema - Gedimino Lietuva. Integruojami dalykai: pasaulio pažinimas, informatika ir šokis

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Katedros a. 2
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?