ziemos-miskas_57_01701759577-c1ebb53c5d7885d5aa5ea04e5b70ee54.PNG

Žiemos miškas

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 24
Pamoką sukūrė - Evita Baltakytė
 • Fizinis ugdymas,
  Gamta,
  Pradinis ugdymas
 • 3 klasei
  4 klasei
 • Lauke
 • Panerių miškas
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Kokia žiema slepiasi miške?

Pamokoje mokiniai stebės miško aplinką, tyrinės žiemos požymius, lygins medžius rudenį ir žiemą, atras skirtumus, žais žaidimą. Pamokos pabaigoje atliks refleksijos užduotis.
Mokiniai įsisavins esmines gamtamokslines sąvokas ir sampratas, įgys gebėjimų, padedančių pažinti save ir pasaulį. Ugdysis vertybines nuostatas ir pasitikėjimą savimi.

Pamoka skirta tyrinėti Panerių mišką, tačiau gali vykti ir kituose Vilniaus miškuose ar parkuose.
Pamoka gali būti pritaikyta skirtingiems metų laikams.

Pamokos tikslas

Įsisavinti esmines gamtamokslines sąvokas, ugdytis vertybines nuostatas.

Pamokos planas

1. Pamokos pradžioje mokytojas mokiniams paaiškina, kad vyks į Panerių mišką tyrinėti gamtos, jos pakitimų.
2. Primenamos elgesio taisyklės gamtoje, išvykimas į mišką.
3. Mokiniai tyrinėja aplinką, ieško žiemos ir rudens (ar kitų metų laikų) gamtos skirtumų.
4. Mokiniai susiskirsto į komandas ir atlieka užduotį – „Surask kankorėžį“.
5. Pamokos pabaigoje aptariama, kaip sekėsi pamokoje, ką naujo sužinojo, atliekamos refleksijos užduotys.

Kompetencijos

Pažinimo

Temos ugdymo programose

Gamtamokslinis tyrinėjimas. Gamtos objektų ir reiškinių pažinimas.

Pamokos vieta:

Panerių seniūnija, Panerių miškas
Visos pamokos
Kaip naudotis?