gailestingumo-kelias_57_01680269083-f836a17c2ab8fc0d8d316a3c95ac6f49.jpg

Gailestingumo kelias

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Vilniaus piligrimų centras
 • Tikyba
 • 3 klasei
  4 klasei
  5 klasei
  6 klasei
  7 klasei
  8 klasei
 • Lauke
 • Aušros Vartų g. 14
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 3 val.

Ar esi pasirengęs savajai piligrimystės istorijai?

Gailestingumo kelias veda tomis Vilniaus vietomis, kur gyveno, lankėsi, meldėsi, apreiškimus patyrė šventoji sesuo Faustina Kovalska, kur kunigavo, dirbo, gyveno jos nuodėmklausys ir dvasinis palydėtojas palaimintasis Mykolas Sopočka.
Ir kur buvo nutapytas, pakabintas, paslėptas Gailestingojo Jėzaus paveikslas.
Eidamas šiuo keliu, pažinsi istorines Vilniaus vietas, atrasi šį miestą per Gailestingumo žinią.
Gailestingumo kelias yra piligriminė kelionė. Keliaudamas piligriminiu keliu, tampi piligrimu. Piligrimas yra senas lotyniškas žodis, kuriuo vadinamas keliaujantis maldininkas, šventų vietų lankytojas. Todėl keliaudamas Gailestingumo keliu nepamiršk maldos, turėk intenciją.

Pamokos tikslas

Pažinti Vilnių kaip Gailestingumo žinios miestą.
Patirti piligrimystę.

Pamokos planas

1 stotelė. Šią kelionę pradėkite prie Aušros Vartų. Susitikite su Marija Gailestingumo Motina. Aušros Vartuose pirmą kartą viešai buvo iškabintas Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Čia, prieš eidama pas dailininką, pasimelsti kartą per savaitę užsukdavo šv. Faustina.
Aušros Vartuose pasimelskite už Vilnių, taiką ir visus savo artimuosius.
Aušros Vartų g. 14


2 stotelė. Užlipkit ant Išganytojo kalvos. Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyno name gyveno pal. Mykolas Sopočka ir dailininkas Eugenijus Kazimierovskis, kuris tame name ir nutapė Gailestingojo Jėzaus paveikslą, pagal sesers Faustinos pasakojimus.
Šalia yra įkurtas pal. M. Sopočkos hospisas, kur daromas gailestingumo darbas: su rūpesčiu prižiūrimi labai sunkiai sergantys.
Pagalvokite, kokį gailestingumo darbą po šios kelionės galėtumėte padaryti.
Rasų g. 4a.

3 stotelė. Keliaukite šv. Mykolo bažnyčios link. Čia, kunigaujant pal. Mykolui Sopočkai, buvo pakabintas Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Jėzus s. Faustinai sako, kad kun. Mykolas Sopočka yra "kunigas pagal Jo širdį".
Pasimelskite už visus kunigus, ypač tuos, kuriuos pažįstate.
Šv. Mykolo g. 9.

4 stotelė. Dievo Gailestingumo šventovė. Čia sustokite ilgiau pabūti, pasimelsti, o gal net sudalyvauti Mišiose prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo, kuris ir buvo nutapytas pagal s. Faustinos regėjimus. Šventovėje dažnai vyksta Švč. Sakramento adoracija. Tai tyli malda tiesiog būnant.
Pabūkit tyloje.
Dominikonų g. 12.

5 stotelė. Dabar teks palikti Vilniaus senamiestį ir keliauti iki Antakalnio. Būtent šioje Vilniaus vietoje stebuklingu būdu yra išlikęs šv. Faustinos Namelis. Čia Faustina, gyveno, dirbo, meldėsi, rašė Dienoraštį, matė Jėzaus regėjimus. Faustina buvo ypatingai apdovanota - jai apsireikšdavo, kalbėdavo pats Jėzus Kristus. Retai kas turi tokią dovaną.
Paskaitykite ištrauką iš šv. Faustinos Dienoraščio. Su mokytojo ar Namelio darbuotojo pagalba sukalbėkite Dievo Gailestingumo Vainikėlį, tą maldą, kurią Jėzus perdavė šv. Faustinai.
V. Grybo g. 29a.

Kompetencijos

Kultūrinė
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Piligrimystė

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Aušros Vartų g. 14
Visos pamokos
Kaip naudotis?