kb_1680523229-4ef97568ce588dac51da7ac4022f22e1.jpg

Pravėrus bažnyčios duris

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 20
Pamoką sukūrė - Irena Puodžiukaitė
  • Tikyba
  • 1 klasei
    2 klasei
  • Viduje
  • Didžioji g. 34, Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kas atrakina bažnyčios duris?

Ką galiu pamatyti ir sutikti bažnyčioje? Kokios vietos čia svarbiausios?

Mokiniai susipažins su bažnyčios erdve ir svarbiausiomis apeigų vietomis, išmoks jų pavadinimus bei paskirtį. Sužinos, kas ir ką veikia bažnyčioje, nuspręs, ką joje norėtų veikti patys.

Pamoka parengta lankant Šv. Kazimiero bažnyčią, bet planas tinka bet kuriai kitai bažnyčiai.

Pamokos tikslas

Susipažinti su bažnyčios vidumi, sužinoti liturgijoje naudojamų baldų pavadinimus, mokytis pagrindinių elgiasio taisyklių bažnyčioje. Susipažinti su svarbiausiomis liturginėmis tarnystėmis.

Pamokos planas

Pamokos planas:
1. Įvadinė dalis
2. Išsiaiškiname, kokia lankomos bažnyčios forma
3. Mokytojas pristato pagrindines bažnyčios erdves
4. Susipažįstama su pagrindinėmis apeigų vietomis (liturginiais baldais)
5. Sužinoma, kas ką veikia bažnyčioje
6. Refleksija - malda
7. Namų darbas

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Bažnyčia: pastatas ir bendruomenė (1 klasė); Bažnyčia - išskirtinė vieta (2 klasė)

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Didžioji g. 34, Vilnius
Visos pamokos
Kaip naudotis?