bibliotekos-lankytojo-atmintine-lankstinukas_57_01672845489-5ed95b0101a4ce60b7d420e05004555a.jpg

Bibliotekos lankytojo atmintinė - lankstinukas

Maksimalus dalyvių skaičius: 20
Pamoką sukūrė - Daiva Vyšniauskienė
  • Anglų k.
  • 11 klasei
    12 klasei
  • Viduje
  • Gedimino pr. 51
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 2:15 val.

Ko gali išmokyti M. Mažvydo biblioteka?

Mokiniai lankysis Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir, remdamiesi įgytomis žiniomis, parašys atmintinę lankstinuką lankytojams.
Mokomasi parengti atmintinę tikslinei vartotojų grupei, pateikiant faktinę informaciją, paaiškinimus ir svarbias detales. Mokomasi pasirinkti tinkamą gramatinę raišką ir leksiką pagal registrą.

Pamokos tikslas

Rašytinio teksto produkavimas (rašymas) - faktinės informacijos, nurodymų pateikimas, aiškinimas raštu.

Pamokos planas

1. Mokiniai atliks teminį žodyną ir gramatinę raišką lavinančias užduotis.
2. Mokiniai aptars lankstinuko rašymo stilių, struktūrą ir kontekstą.
3. Mokytoja (-as) pristatys pamokos tikslą, veiklas ir rašto darbo vertinimo kriterijus.
4. Mokiniai apsilankys Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir, klausydami pateiktos informacijos, užsirašys svarbias detales lankstinukui.
5. Mokiniai naudos užsirašytas detales, kitą viešai prieinamą informaciją ir parengs atmintinę tikslinei vartotojų grupei, pasirinks tinkamą gramatinę raišką ir leksiką pagal registrą.
6. Mokiniai aptars pamokos veiklas ir mokymosi sėkmę, atsakys į pamokos klausimą, parašys trumpą refleksiją.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Teksto mediacijos bei rašytinės ir sakytinės komunikacijos gebėjimų lavinimas.

Pamokos vieta:

Naujamiesčio seniūnija, Gedimino pr. 51
Visos pamokos
Kaip naudotis?