dialogo-kurimas-places-in-a-city_57_01701361653-0672c2ee882d4235c721dbf7888dcb51.jpg

Dialogo kūrimas klausiant kelio mieste

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Eglė Bridikienė
 • Geografija,
  Anglų k.,
  Gyvenimo įgūdžiai
 • 5 klasei
 • Lauke
 • Įsruties g. 3
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • iki 45 min

Ar galite pasakyti, kokiu keliu eiti į (...)?

Penktokai, iš anksto numatytu maršrutu vaikščiodami po mikrorajoną, mokosi anglų kalba įvardinti matomas vietas, paklausti kur kas yra, kaip surasti vieną ar kitą vietą. Darbui naudoja žemėlapį. Smagus pasivaikščiojimas gali virsti kūrybišku dialogu.

Pamokoje lavinami praktiniai anglų kalbos naudojimo įgūdžiai, komandinis darbas, ugdomas kūrybiškumas, gebėjimas komunikuoti.

Šios pamokos metu klasė vaikšto Pilaitėje, bet galima pasirinkti bet kurį mikrorajoną. Esant nepalankioms oro sąlygoms, dialogą galima kurti didesniame prekybos centre.

Pamokos tikslas

Ugdyti kalbines bei kūrybines kompetencijas, naudotis žemėlapiu.

Pamokos planas

1. ĮVADINĖ DALIS. Mokiniai susirenka lauke, sustoja ratu. Mokytojas pristato pamokos temą ir užduotis. Mokiniai stebi aplinką ir anglų kalba vardina ką mato: street, road, traffic lights, building, shop, etc.

2. PAGRINDINĖ VEIKLA. Mokiniai susipažįsta su vietos žemėlapiu, aptaria maršrutą, pvz. nueiti nuo mokyklos iki prekybos centro Rimi (iš Įsruties g.3 į Vydūno g. 4).

„Scavenger hunt“: mokiniai gauna lapus su žodžių sąrašu ir eidami sutartu maršrutu pažymi žodžius, kuriuos mato eidami gatve – cars, buildings, playground, forest, etc. Atvykę į galutinį tašką, aptaria ką matė.

Dialogas. Mokytojas klausia, kaip reiktų paklausti kelio, norint sugrįžti į mokyklą. Mokiniai pateikia pavyzdžių. Mokytojas duoda naudingų frazių lapą, visi kartu aptaria ar visos sąraše esančios frazes jiems aiškios ir žinomos.

Dialogo kūrimas porose. Mokiniai paskirstomi poromis ir naudodami duotas frazes porose kuria savo dialogus. Užduotį galima diferencijuoti pagal dialogo sudėtingumą, mokiniai gali rinktis sudėtingumo lygį.

3. REFLEKSIJA. Mokiniai pristato sukurtą dialogą ir užduočių lape pažymi, kuriuos kriterijus dialogas atitinka. Mokytojas ir mokiniai aptaria, kaip sekėsi atlikti užduotis, kas buvo smagiausia ir kas sunkiausia.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Gyvenamoji aplinka. Komunikacija realioje erdvėje.

Pamokos vieta:

Pilaitės seniūnija, Įsruties g. 3
Visos pamokos
Kaip naudotis?