find-a-museum_57_01708636252-561a382d60380d758ffb061ade353e9c.jpg

Muziejų gaudynės

Maksimalus dalyvių skaičius: 15-30
Pamoką sukūrė - Kristina Greičienė
 • Geografija,
  Fizinis ugdymas,
  Anglų k.
 • 7 klasei
  8 klasei
 • Lauke
 • Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 3 val.

Kokių muziejų yra Vilniuje?

Pasitaiko, kad klasė yra tokia akyvi, jog dėmesingas klausymasis, susikaupimas ir gebėjimas išklausyti kito tampa tikru iššūkiu. Tokiais atvejais tenka imtis aktyvių ir įtraukiančių užduočių!

Šioje pamokoje (angl. pavadinimas „Find a museum“), integruojant anglų kalbą, geografiją ir fizinį ugdymą, moksleiviai geriau susipažįsta su Vilniaus miestu, mokosi naudoti technologijas, dirbti komandoje ir atranda Vilniaus muziejus, apie kurių egzistavimą gal net nenumanė.

Mokiniai anglų kalba atlieka įvairias jų amžiaus tarpsniui būdingas veiklas realaus gyvenimo situacijose ir įvairiuose kontekstuose: praplečia žinias apie lankytinus Vilniaus objektus, mokosi orientuotis.

Komandos turi atlikti 12 užduočių prie skirtingų Vilniaus muziejų. Pamoka sukonstruota taip, kad iki pabaigos būtų išlaikyta intriga, mokinių azartas ir įsitraukimas. Pabaigoje visos komandos susirenka nurodytoje vietoje įspūdžių aptarimui.

Pamokoje lavinami anglų kalbos vartojimo, komandinio darbo įgūdžiai. Didinamos pažinimo, komunikavimo, kultūrinė kompetencijos.


Nuotrauka V. Benkunsko.

Pamokos tikslas

Aktyviai susipažinti su Vilniaus miestu, atliekant komandines užduotis anglų kalba.

Pamokos planas

1. Įvadas. Mokiniai padalinami į grupes. Primenamos saugaus elgesio mieste taisyklės. Mokiniams pristatoma pamokos eiga, užduotys, vertinimas. Paaiškinama, kiek iš viso bus objektų, kuriuos reikės surasti pagal duotus nurodymus anglų kalba. Akcentuojama, kad mokiniai, rašydami mokytojui, taip pat turi naudoti kuo taisyklingesnę mokomąją kalbą.
2. Pagrindinė veikla. Kiekviena mokinių grupė gauna po vieną užduotį (galima įteikti atspausdintą ant popieriaus). Atsakymus siunčia mokytojui sutartu būdu, pvz. per „Whatsapp“ programėlę. Jei užduotis atlikta teisingai, gauna kitą užduotį (eiliškumas grupėms neturėtų sutapti). Jei atsakymą reikia tikslinti, mokytojas duoda nuorodas ir laukia patikslinto atsakymo. Pamoka baigiama kai pirmoji grupė atlieka visas užduotis. Tuomet jai ir visoms kitoms grupėms išsiunčiamos mokytojo buvimo koordinatės, visi susirenka pamokos aptarimui.
3. Refleksija. Klasė susirenka prie Pylimo g. 9 pastato sienos (Reformatų parke), ant kurios yra gatvės meno piešinys. Mokiniai, žiūrėdami į piešinį, apgalvoja kaip jautėsi šios pamokos metu, suranda jų savijautą geriausiai atitinkantį personažą, apibūdina kodėl.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Kultūrinis gyvenimas, renginiai, tradicijos. Kultūrų įvairovė Lietuvoje ir kitose šalyse. Potemės: Gimtojo miesto, Lietuvos kultūros ir istorijos paveldas, lankytinos vietos ir pan.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius
Visos pamokos
Kaip naudotis?