informacinis-pranesimas-apie-ozo-parka_57_01673552815-c58ffa6059dbdbb34ef2f6e8d07e79f8.png

Informacinis pranešimas apie Ozo parką

Maksimalus dalyvių skaičius: 30+
Pamoką sukūrė - Daiva Vyšniauskienė
  • Anglų k.
  • 9 klasei
    10 klasei
  • Lauke
  • V. Gerulaičio g. 1A
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kodėl turėtume apsilankyti Ozo parke?

Ši pamoka padės mokiniams praktiškai panaudoti teminį žodyną (miesto vietovė, parkas, tvarus miestas, gamta, infrastruktūra, laisvalaikis, sveikas gyvenimo būdas) bei parinkti tinkamas gramatines struktūras (Conditionals: Zero and first conditional. Gerunds, Verb + -ing/infinitive. To + infinitive. Adjectives ending in ‘-ed’ and ‘-ing’ . Comparative. Superlative.) konkrečiam komunikaciniam tikslui pasiekti - faktinės informacijos, nurodymų pateikimui, aiškinimui raštu. Mokiniai mokysis parengti informacinį pranešimą, plakatą, naudodami iliustracijas bei nuotraukas iš apsilankymo parke.

Pamokos tikslas

Tyrinėti Ozo parką, rinkti duomenis ir parengti informacinį pranešimą apie galimas veiklas parke.

Pamokos planas

Pamokos veiklos trumpai:
1. Žodyno banko sudarymas ir mokymasis
2. Gramatinių struktūrų kartojimas
3. Užduoties atlikties planavimas
4. Lankymasis parke, duomenų rinkimas (fotografavimas)
5. Informacinio pranešimo rengimas
6. Informacinio pranešimo pristatymas
7. Refleksija
P. S. Detalesnis planas prisegtas. Jei arčiau yra kitas miesto parkas, galima pamoką pritaikyti apsilankymui jame.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Faktinės informacijos, nurodymų pateikimas, aiškinimas raštu, teksto (sakytinio, rašytinio, grafinio, vaizdinio ir kt.) mediacija, kalbos vartojimas gyvenamosios aplinkos ir sveiko gyvenimo būdo kontekste.

Pamokos vieta:

Šeškinės seniūnija, V. Gerulaičio g. 1A
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?