istorinis-ir-kulturinis-paveldas_57_01673794388-e4c833d2ab41f867b7e6ca510bfb4de3.jpg

Tinklalaidė: Istorinis ir kultūrinis paveldas

Maksimalus dalyvių skaičius: 30+
Pamoką sukūrė - Daiva Vyšniauskienė
  • Anglų k.
  • 11 klasei
    12 klasei
  • Lauke
  • Katedros a. 2
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ką žinome apie Vilniaus miesto istorinį ir kultūrinį paveldą?

Mokiniai kurs rišlų ir prasmingą audiovizualinį tekstą – videoreportažą ar tinklalaidės įrašą - apie pasirinktus Vilniaus miesto kultūrinio ir / ar istorinio paveldo objektus, kuriame tinkamai pritaikys gramatinę medžiagą, sakinius jungs į seką, nurodys laiko, priežasties, pasekmės ryšius. Tyrinėdami miesto erdves, mokiniai geriau pažins miestą bei jame esančius istorinio ir kultūrinio paveldo lobius. Kurdami videoreportažą ar tinklalaidės įrašą, praktiškai pritaikys gramatines žinias bei žodyną, skaitmeninių technologijų vartojimo ir kritinio mąstymo įgūdžius.

Pamokos tikslas

Sukurti videoreportažą apie pasirinktą istorinio / kultūrinio paveldo objektą, tinkamai pritaikant registrą, žodyno įvairovę ir gramatines struktūras komunikaciniam tikslui pasiekti

Pamokos planas

1. Mokiniai aptaria užduotį ir pradeda rinkti medžiagą lietuvių ir anglų kalba.
2. Dirbdami grupėse, mokiniai pradeda planuoti darbą, maršrutą, pasiskirsto rolėmis, analizuoja techninius poreikius ir kitus klausimus (pvz.: konsultacijas su IT mokytojais).
3. Mokiniai pakartoja gramatinę medžiagą (veikiamosios ir neveikiamosios rūšies), sakinių struktūrą, pranešimo struktūrą.
4. Mokiniai keliauja į senamiestį, pagal suplanuotą maršrutą, renka medžiagą, filmuoja ir fotografuoja susijusius objektus.
5. Grupėse baigia įrašų kūrimą, tikslina ir taiso klaidas, pasitikrina, ar teisingai naudoja tinkamas gramatines formas komunikaciniam tikslui pasiekti.
6. Pristato įrašus ar tinklalaides klasėje, atsako į klausimus, parašo trumpą refleksiją.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Kalbos vartojimas kultūros ir istorinio paveldo kontekste, audiovizualinio teksto kūrimas

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Katedros a. 2
Visos pamokos
Kaip naudotis?