vertybiu-saugojimas_57_01698761822-bb53a4f8b5374061381a1a8b769c4504.jpg

Apie lietuvių vertybes kitaip

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
 • Istorija,
  Pilietiškumas,
  KITA,
  Anglų k.
 • 9 klasei
  10 klasei
 • Viduje
 • Lietuvos kulinarinio paveldo muziejus
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Kodėl svarbios vertybės ir kaip jos kinta?

Pamokos metu mokiniai sužinos, kas yra vertybės ir tradicijos. Gebės ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją analizuoti, pasirinkti ir pritaikyti pagal poreikius. Gerins komandinio darbo įgūdžius. Gilins sociokultūrinį pažinimą.

Mokiniai, dirbdami grupėse, sukurs darbą, kuriame atvaizduos pasirinktą lietuvių tautos vertybę (patiekalą, žinomą vietą, popkultūros ir meno objektą, šventę, kalbą kaip vertybę ir pan.). Kūrinius mokiniai pristatys anglų kalba.


Pamoka gali vykti Lietuvos kulinarinio paveldo ar kitame muziejuje.


Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Liubkevič.

Pamokos tikslas

Pasirinkta meno forma pristatyti lietuvių vertybes bei jų vietą pasaulyje.

Pamokos planas

Anglų kalbos pamokose
Discussion about the positive and negative aspects of globalization, the change in values and traditions, and what traits, values, and traditions might be in danger of disappearing due to globalization. While discussing the issues of translating the Lithuanian names of things to English, it is a good time to remember the types of translation. In groups, students make a poster of the typical Lithuanian things (if you want to be more original you can skip food and places and move on to pop culture and art, celebrations, vocabulary specifics, etc.).

Teatro pamokose
Mokiniai sužinos kas yra vertybės ir tradicijos, kaip jos lemia asmens ir visuomenės elgseną. Susipažins su Lietuvos visuomenės vertybių kaita per dvidešimt nepriklausomybės metų.

Integruotose pamokose
Vyksta paruoštų darbų pristatymas, komentavimas, aptarimas, įsivertinimas ir vertinimas.
Klasės draugai vertina atlikto darbo kokybę, originalumą, įtaigą.
Galutinis vertinimas susideda iš mokinių ir mokytojų suminio vertinimo.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Diskusija.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Lietuvos kulinarinio paveldo muziejus
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?