dailes-galerija-po-atviru-vilniaus-dangumi_57_01673611349-5d3f178a7e5aabc932fd4036d4e02083.jpg

Dailės galerija po atviru Vilniaus dangumi

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Loreta Kindurienė
  • Dailė
  • 12 klasei
  • Lauke
  • Bet kuris Vilniaus parkas, sodas, skveras
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 2:15 val.

Ar esate bandę pasimatuoti menininko ,,profesiją''?

Daugelis esame susimąstę apie teisingą profesijos pasirinkimą. Kas gi nenorėtų išbandyti įvairių profesijų galimybių?
Šįkart, šioje pamokoje, galimos dvi profesijų interpretacijos: mokinys lyg literatūros kritikas atidžiai nagrinėja, analizuoja pasirinktą/pateiktą kūrinį, ieško peizažiškiausios kūrinio vietos, kurią būtų verta vizualizuoti pasirinkta dailės technika.
Mokinys sukūręs darbą pasirinkta dailės technika (akvarale, guašu, aliejiniais dažais, pieštukais ir kt.) dalyvauja galerijoje, parodos pristatyme po atviru Vilniaus dangumi. Lyg tikras menininkas pristato davo darbą, darbo kūrimo subtilybes ir kas jį įkvėpė pavaizduoti būtent šio literatūrinio kūrinio ištrauką.
Pamoka patogi tuo, kad galerijos insenizavimą galima surengti bet kurioje mokytojo numatytoje vietoje.

(Nuotrauka paveikslėlyje - https://artnews.lt/author/artnewslt/page/77 )

Pamokos tikslas

Pamokos tikslas - analizuoti ir aptarti vizualizuojamus literatūrinius kūrinius, gebėjimas viešai pristatyti savo autorinį kūrinį, paaiškinti dailės technikos pasirinkimą.

Pamokos planas

Pastaba mokytojui: integruotos pamokos tema gali būti pritaikoma įvairių klasių mokiniams. Tokiu atveju literatūros kūriniai parenkami mokytojo nuožiūra ar pačių mokinių pageidavimu.
Pasirinkti autoriai ir kūriniai: Antanas Baranauskas ,,Anykščių šilelis‘‘, Jurgio Savickio novelės, Kristijonas Donelaitis ,,Metai‘‘, Maironio pasirinkti eilėraščiai iš ,,Pavasario balsų‘‘.
Mokiniai yra perskaitę pa(si)rinktus kūrinius, išanalizavę ir aptarę juos kartu su mokytoju klasėje. Mokinys savo nuožiūra pasirenka jam labiausiai patikusio/įsiminusio kūrinio ištrauką.
Kiekvienas mokinys turi savo dailės piešinį/darbą. Einama į pasirinktą Vilniaus parką, sodą, skverą, ten kur galima piešinius/darbus išdėlioti, pakabinti ant medžio šakų. Sukabinti piešiniai tampa tarsi atvira galerija po Vilniaus dangumi.
Vyksta kūrinių pristatymas.
Pamokos gale kartu su mokiniais aptariami kiti galimi literatūros mokymo būdai.
Užduodamas namų darbas.

Kompetencijos

Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Literatūros integralumas, meniškumo ugdymas, kalbiniai, kultūriniai gebėjimai

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Bet kuris Vilniaus parkas, sodas, skveras
Visos pamokos
Kaip naudotis?