bernardinu-sodo-ugalai_57_01669977500-40542efc7ba71649bfffe385fe316775.jpg

Bernardinų sodo augalai

Maksimalus dalyvių skaičius: 26
Pamoką sukūrė - Gabija Baravickaitė
  • Gamta
  • 3 klasei
  • Lauke
  • Bernardinų sodas
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Kiek iš viso augalų auga Vilniaus Bernardinų sode?

Kadaise Vilnios vingyje netoli Gedimino pilies augo šventasis miškas...


Šventasis miškas buvo iškirstas. Karalius Kazimieras Jogailaitis pakvietė į Vilnių vienuolius bernardinus ir šį sklypą padovanojo jiems. Bernardinai pelkėtą ir šaltiniuotą plotą sukultūrino ir pavertė sodu su tvenkiniais, kanalais ir derlingais daržais.


Kas šioje vietoje auga šiandien?

Pamokos tikslas

Iš arti pažinti gyvąją gamtą - augalus, atpažinti juos Vilniaus erdvėse

Pamokos planas

Įėjimas į Vilniaus Bernardinų sodą arba Mokytojas pasirenka tinkamiausią sodo vietą, kurioje bus su vaikais.

Išsiaiškinamas pamokos tikslas ir pateikiama užduotis. Apsibrėžiamos užduoties ribos. Mokiniams skiriamas laikas ir jie atlieka užduotį.

Susirinkus ir susėdus prie fontano atliekamas bendras aptarimas.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Augalai

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Bernardinų sodas
Visos pamokos
Kaip naudotis?