misko-draugas_57_01669903817-8e78f7b1ba311a7d670dcdacb9848824.jpg

Miško draugas

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 26
Pamoką sukūrė - Gabija Baravickaitė
  • Gamta
  • 2 klasei
  • Lauke
  • Bernardinų sodas
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Kokie medžiai auga Vilniaus Bernardinų sode?

Vilniaus Bernardinų sode auga daugybė medžių!


Atpažinkime juos. Gebėti atrasti ir atpažinti saugomus gamtos paveldo medžius ir juos sužymėkime užduočių lape.

Pamokos tikslas

Iš arti pažinti gyvąją gamtą - medžius, atpažinti juos Vilniaus erdvėse

Pamokos planas

Įėjimas į Vilniaus Bernardinų sodą arba Mokytojas pasirenka tinkamiausią sodo vietą, kurioje bus su vaikais.

Išsiaiškinamas pamokos tikslas ir pateikiama užduotis. Apsibrėžiamos užduoties ribos. Mokiniams skiriamas laikas ir jie atlieka užduotį.

Susirinkus ir susėdus prie fontano atliekamas bendras aptarimas.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Pasaulio pažinimas, Miško draugas

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Bernardinų sodas
Visos pamokos
Kaip naudotis?