aplankyk-xix-amziaus-vilniu_57_01680162938-f0bfa02da2826c84c388da4e5bf0aa0a.png

Aplankyk XIX amžiaus Vilnių!

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Vilniaus planas
  • Geografija
  • 9 klasei
    11 klasei
  • Lauke
  • Katedros aikštė
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kaip keitėsi Vilniaus kraštovaizdis?

Naudodamiesi Vilniaus DNR portalu (https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/lt), tyrinėkite senose fotografijose užfiksuotą Vilniaus miesto kraštovaizdį, nustatykite vietovę interaktyviame žemėlapyje, aplankykite šią vietovę dabar, nustatykite pagal fotografiją tašką, iš kurio buvo užfiksuota tuomet vietovė, ir užfiksuokite dabar.

Porose, grupėse ar individualiai palyginkite, kaip pasikeitė vietovės kraštovaizdis, kas turėjo įtakos pokyčiams.

Pristatykite savo darbą klasėje. Sudarykite savo klasės/grupės tyrinėjimų žemėlapį, jeigu mokykla turi licenciją; naudokitės, diskutuokite ir nuspręskite, kaip galite prisidėti prie miesto kraštovaizdžio puoselėjimo.

Pamokos tikslas

Pamokos tikslas – plėtoti kraštovaizdžio ypatumų ir vertybės suvokimą, skatinti aktyviai stebėti kraštovaizdžio kaitą, ją kritiškai vertinti ir būti aktyviais kraštovaizdžio kūrėjais.

Pamokos planas

1) Mokytojas paaiškina pamokos tikslus ir uždavinius.
2) Mokiniai, naudodamiesi Vilniaus DNR, pasirenka seną nuotrauką.
3) Analizuoja kraštovaizdį, nustato vietovę žemėlapyje.
4) Vyksta į vietovę, nustato pagal senąją fotografiją kuo tikslesnę fiksacijos vietą ir fotografuoja / užfiksuoja dabartinę situaciją.
5) Apibūdina praeities / dabarties situaciją.
6) Analizuoja pokyčius.
7) Ruošia vizualų pristatymą, ruošiasi diskusijai.
8) Pristatymas ir tolimesni veiksmai kraštovaizdžio tapatybei ir vertingoms savybėms puoselėti.
9) Rekomenduojama sukurti klasės arba grupės maršrutą ar žemėlapį, naudojantis (https://www.arcgis.com/index.html) paskyra, jeigu mokykla turi licenciją. Jeigu licencijos neturi, ją gali nemokamai įsigyti, užpildant prašymo formą.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

(9 (I gimnazijos klasė) 26.6.2. Mokomasi atlikti tiriamuosius darbus, analizuoti rezultatus, daryti išvadas ir pristatyti tyrimo rezultatus. Iš siūlomų tiriamųjų darbų (miesto, gyvenvietės pastatų paskirties kartografinis tyrimas, transporto tinklo, ryšių, reiškinių vietovėje tyrimas, pasirinktos vietovės tyrimas) privaloma atlikti du tyrimus. (11 (III gimnazijos klasė) 28.1.2. Geografijos mokslo koncepcijos. Nurodomi šiuolaikiniai geografijos tyrimo metodai, paaiškinama, kas yra geografinių tyrimų objektas. Taikomos geografinės informacinės sistemos (GIS). 28.1.3. Geografinis tyrimas. Suplanuojamas ir atliekamas geografinis tyrimas, iškeliama problema, hipotezė, atliekami stebėjimai ir renkama informacija, formuojamos išvadas ir apibendrinami rezultatai.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Katedros aikštė
Visos pamokos
Kaip naudotis?