erdviniai-geografiniai-duomenys-ir-ju-tyrimas-taikant-gis_57_01713341605-a833cd83a30a819ea6b8d133a86a448c.jpg

Erdviniai geografiniai duomenys ir jų tyrimas taikant GIS

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 25–30
Pamoką sukūrė - Valstybės duomenų agentūra
  • Geografija
  • 10 klasei
  • Viduje
  • Gedimino pr., 29
  • Pamoką veda
    Įmonės atstovas
  • iki 45 min

Kas yra erdviniai geografiniai duomenys, kokios jų panaudojimo galimybės?

Pamokoje supažindinama su erdviniais geografiniais duomenimis, jų panaudojimo atvejais. Mokomasi kelti geografinių tyrimų klausimus, supažindinama, kaip geografinės informacinės sistemos gali padėti į juos atsakyti.
Esate Vilniuje dirbantis mokytojas ir norėtumėte savo klasę užregistruoti į šią pamoką? Prisijunkite!

Pamokos tikslas

Susipažinti su erdviniais geografiniais duomenimis, jų panaudojimo atvejais.

Pamokos planas

1. Įvadas. Kas yra erdviniai geografiniai duomenys ir GIS? Supažindinama su erdviniais geografiniais duomenimis ir geografinėmis informacinėmis sistemomis. Aptariama, kokius klausimus mes keliame Valstybės duomenų agentūroje, kokius erdvinius geografinius duomenis tyrinėjame. Susipažįstame su erdviniais geografiniais duomenimis, kuriuos mokiniai gali naudoti savo tyrimuose, kaip juos galima pasiekti, parsisiųsti ir naudoti.
2. Praktinė pamokos dalis. Aptariami atlikti tyrimai, naudojantis geografinėmis informacinėmis sistemomis. Supažindinama su skirtingų tematikų tyrimais, kuriuose naudojami erdviniai geografiniai duomenys bei geografinės informacinės sistemos. Įvertinama, į kokius klausimus siekiama atsakyti, kokia tyrimo praktinė reikšmė, galimi panaudos atvejai. Siekiama aptarti tyrimus, kuriuose naudoti duomenys ir technologijos gali būti pasiekiami ir taikomi pačių mokinių tyrimuose.

Kompetencijos

Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Tiriamieji darbai. Rezultatų analizė ir pristatymas. Tyrimas GIS įrankiu.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Gedimino pr., 29
Visos pamokos
Kaip naudotis?