vilniuje-iamzintos-istorines-asmenybes-uzsienio-kalba_57_01669313970-532d89418f77243468cdb97b5792173c.jpg

Vilniuje įamžintos istorinės asmenybės kalba prancūziškai

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Edita Dailidienė
  • Istorija,
    Kitos kalbos
  • 8 klasei
  • Lauke
  • Katedros aikštė
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ką kalba Vilniaus skulptūros?

Naudojant skaitmenines priemones fiksuoti Vilniaus senamiestyje, centre įamžintas istorines asmenybes ir pildyti jų biografines korteles. Vėliau sukurti prancūzų kalba 3-4 sakinių trumpus pristatymus ir užduodant klausimus skirtingoms grupėms užpildyti lentelę prancūzų k.

Pamokos tikslas

Atpažinti istorines asmenybes, papasakoti apie jas prancūzų k.

Pamokos planas

Gedimino prospektas – Žemaitės sveras – Vinco Kudirkos aikštė – Vlado Jurgučio skulptūra - Karaliaus Mindaugo skulptūra – Kunigaikščio Gedimino skulptūra – Bonos Sforcos bareljefas - Adomo Mickevičiaus skulptūra - Lauryno Stuokos-Gucevičiaus skulptūra - Jono Žemaičio-Vytauto skulptūra – Kristijono Donelaičio skulptūra – Barboros Radvilaitės skulptūra (Vokiečių g.) – Didžiojo Vilniaus Gaono skulptūra - skulptūra „Metraštininkas“ skirta Pranciškui Skorinai - Cemachui Šabadui skulptūra

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Istorinis ir kultūrinis paveldas Vilniuje, gyvenamoji aplinka, mano miestas, XIII-XX a. istorinės asmenybės ir jų veikla

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Katedros aikštė
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?