geografija_1669310003-6e3e4f64277f9ae22425daedf6b961a8.jpg

Mano miestas: vietos prielinksniai

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 22
Pamoką sukūrė - Laura Žižienė
  • Kitos kalbos
  • 7 klasei
  • Lauke
  • Rotušės aikštė
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kokius (ne)tikėtus objektus galime pamatyti Rotušės aikštėje ir aplink ją?

Vedant šią pamoką yra svarbu, kad mokiniai jau būtų susipažinę su vietos prielinksniais (à droite, à gauche, dans, devant, derrière, entre, sous, sur) ir mieste esančių vietų pavadinimais (l’hôtel, l’hôtel de ville, le restaurant, la place, le supermarché ir kt.)

Pamokos tikslas

Įtvirtinti vietos prielinksnių vartojimą

Pamokos planas

1. Įvardinti žinomus vietos prielinksnius; 2. Nurodyti Rotušės aikštėje ir aplink ją esančių objektų padėtį; 3. Nupiešti pasirinktos senamiesčio vietos planą ir pagal pavyzdį parengti užduotį su vietos prielinksniais.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Vietos prielinksniai

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Rotušės aikštė
Visos pamokos
Kaip naudotis?