sakmiu-kurimo-laboratorija-pilaiteje_57_01701620744-7415ad88b6ef87c3ba5faed8dc57a27b.jpg

Sakmių kūrimo laboratorija Pilaitėje

Maksimalus dalyvių skaičius: 60
Pamoką sukūrė - Joana Jakubickaitė
  • Lietuvių k. ir literatūra,
    Istorija
  • 6 klasei
  • Lauke
  • Astikų g. 10
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kaip Pilaitėje atsirado malūnas?

Pamokos metu mokiniai kuria sakmes istoriniams, kultūriniams Pilaitės objektams - piliakalniui ir malūnui.

Pradžioje prisimena nagrinėtas lietuvių liaudies sakmes, keliauja po minėtus objektus, susipažįsta su jų istorija, fiksuoja įkvepiančius vaizdus, kuriuos vėliau panaudoja grupėse kurdami sakmes. Pamokos pabaigoje pristato sakmes, reflektuoja.

Pamoka ugdo kūrybiškumą ir komandinį darbą, skatina pažinti artimus kultūrinius objektus, didina domėjimąsi savo gyvenamąja aplinka.

Pamokos idėją mokytojai gali pritaikyti ir kitiems kultūros bei istorijos objektams, esantiems arti mokyklos.


Nuotrauka J. Jakubickaitės

Pamokos tikslas

Puoselėti mokinių vaizduotę, rašymo ir kūrybinius gebėjimus.

Pamokos planas

1. Prieš pamoką lauke mokiniai klasėje prisimena nagrinėtas lietuvių liaudies sakmes, keletą jų pakartotinai perskaito.

2. Mokytojas paaiškina pamokos eigą, suskirsto mokinius į grupes. Grupėms išdalina sakmių kūrimo paruoštukus.

3. Mokiniai lanko pamokos objektus: Pilaitės malūną ir piliakalnį. Fotografuoja jš aplinką, akį patraukiančius vaizdus. Grupėse kuria sakmes apie matytus objektus, esant geram orui jas suvaidina. ir jas pristato, pasitelkdami IT.

4. Užbaigimas ir refleksija. Mokiniai dalijasi įspūdžiais, kas juos labiausiai nustebino, ką patyrė veiklos metu.

5. Projektinis namų darbas. Mokiniai namuose, naudodami skaitmenines priemones, sukuria savo grupės sakmės pristatymą (pateikties, filmuko, komikso, iliustruoto pasakojimo ir pan. forma). Savo darbus pristato klasei arba mokyklos bendruomenei.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Pasakos, pasakėčios, sakmės kūrimas ir perkūrimas

Pamokos vieta:

Pilaitės seniūnija, Astikų g. 10
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?